N0X Fond Foto Daniel Moqvist For Nettere
Illustrasjonsbilde. (Foto: Daniel Moqvist / Unplash)

NOx-avtalen forlenges ut 2027

Avfall

​Samfunnsbedriftene er en del av Næringslivets NOx-fond, som skal sørge for at miljømålene knyttet til reduserte utslipp av NOx oppfylles. Avtalen er nå underskrevet av alle parter, og forlengelse til 2027 er sikret.

- Denne avtalen er svært viktig for de medlemmene som deltar i ordningen, sier Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

- Satsene for innbetaling til NOx-fondet i 2022 er på 10,50 kr/kg NOx for virksomheter som landbasert industri og fjernvarmeproduksjon. Til sammenlikning er alternativet for de som ikke er med i ordningen, den statlige innbetalingssatsen for utslipp av NOx i 2022, på 23,79 kr/kg NOx.

- Med forlengelse til 2027, så gis det fortsatt forutsigbarhet for støtte til investeringer som reduserer NOx-utslippene fra anlegg i Norge.

- Utslippstakene som avtales er stadig mer krevende ettersom de lavest hengende fruktene tas først, men til nå har målene likevel blitt nådd på en effektiv måte. I tillegg er det en velkommen bi-effekt at utslipp av andre klimagasser også reduseres som følge av tiltakene for NOx.

Les mer om avtalen på regjeringens hjemmeside.