Pål Smits - for nett (2).jpg
Bransjestyreleder Pål Smits
Årsmøtet 2022

Nytt bransjestyre for Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

Avfall

Den 14. juni arrangerte Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs årsmøte. Tusen takk for mangeårig innsats til «styreveteraner» Ingrid Hitland (BIR) og Håkon N. Johansen (SHMIL), og gratulerer til nye bransjestyremedlemmer Bente G. Daazenko (BIR Nyverdi AS) og Henning Martinsen (TRV).

I tillegg til bransjestyrevalg fikk deltakerne en orientering om de viktigste arbeidsoppgavene fremover av Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs, og Barbro Noss, forhandlingsdirektør i Samfunnsbedriftene orienterte om tariffoppgjøret.

Nytt styre

Bente Gansum Daazenko ble valg inn som nestleder i bransjestyret. Bente er daglig leder i BIR Nyverdi AS, og var varamedlem i bransjestyret. Henning N. Martinsen ble valgt inn som nytt styremedlem. Han er daglig leder i Trondheim Renholdsverk AS.

To nye varamedlemmer ble også valgt. Linn Olsen Nordby (Avfall Sør) og Gro Staveland (HIM), tidligere leder av valgkomiteen.

Styreleder Pål Smits (Lindum AS) og styremedlemmer Bjørn Erik Jønsberg (SØIR) og Elise Gustavsen (Reno-Vest IKS) var ikke på gjenvalg i år, og ble sittende.

Det nye styret ble ønsket velkommen, og skal ha sitt første møte over sommerferien.

Styreleder Pål Smits takket Ingrid Hitland fra BIR Avfallsenergi og Håkon N. Johansen fra SHMIL for innsatsen etter henholdsvis 13 og 10 år i styret. De ble begge fremhevet som viktige, tydelige stemmer i organisasjonen.

Valgkomiteen

Asle Hasselvold (MNA) overtok vervet som leder av valgkomiteen og Dagny Ugulsvik Alvik (SIMAS) kom inn i valgkomiteen som nytt medlem.

Årsmøtet ble arrangert i forbindelse med Samfunnsbedriftenes Årskonferanse 14. juni 2022.