avfallsbil01.jpg
Bærekraftige anskaffelser skal ivareta både klima, miljø og arbeidsvilkår (foto: IStockphoto)
Ny kriterieveiviser skal gjøre det enklere å gjøre gode anskaffelser

Nytt kriteriesett for bærekraftig innsamling av avfall

Avfall

Direktoratet for forvalting og ikt (Difi) har nylig lansert nytt kriteriesett for anskaffelser av bærekraftig avfallsinnsamling.

Formålet med kriteriesettet er å bistå innkjøpere landet rundt med å stille krav til miljø og lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser av avfallsinnsamling fra husholdninger og tjenesteytende virksomheter.

I tillegg skal en evalueringsmatrise hjelpe innkjøpere med å anslå klimanytten av ulike drivstoff og motorteknologier. Den er laget sammen med Miljødirektoratet og med innspill fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

KS Bedrift har bidratt i prosessen og vi håper at kriterieveiviseren gjør det enklere for våre medlemmer og andre offentlige innkjøpere å gjøre gode anskaffelser som fremmer klima og miljø, sosialt ansvar og lønns- og arbeidsvilkår. 

Difis kriterieveiviser