Arendalsuka 2019

Plastberget må ned - hva kan gjøres med det?

Avfall

De fleste av oss kildesorterer, avfallsselskapene sorterer ut plast, men så er det stopp. Det er ingen som vil bruke den resirkulerte plasten. Dermed vokser det norske plastberget.

Mesteparten av den kildesorterte plasten fra norske hjem sendes til Tyskland for gjenvinning. Men Europa mangler kapasitet for plastgjenvinning og etter at Kina stengte dørene for usortert plastavfall er det usikkert hvor plasten ender tilslutt. Samtidig skjerper både EU og Norge kravene til kildesortering og materialgjenvinning.

Stortinget har vedtatt 65 prosent materialgjenvinning innen 2035. Dette betyr at vi må tredoble mengden plast som kildesorteres. Problemet er to-delt: 1) Det finnes ikke kapasitet til å gjenvinne all plasten vi bruker. Vi trenger å bygge ut kapasitet til plastgjenvinning i Norge og slutte å sende plasten ut av landet. 2) Det finnes ikke etterspørsel for å bruke gjenvunnet plast i nye produkter. Vi trenger derfor tiltak som kan bidra til å stimulere denne etterspørselen.

KS Bedrift tar debatten under Arendalsuka; hvordan få ned plastberget og skape et marked for gjenvunnet plast i Norge? Hvordan kan regjeringen/politikerne legge til rette for utvikling av markeder for gjenvunne materialer?

Møt statssekretær Atle Hamar (V), Anja Bakken Riise (Framtiden i våre hender) og stortingsrepresentantene Stefan Heggelund (H), Åsmund Aukrust (Ap) og Tore Storehaug (KrF) til debatt.

Tid og sted: 13. August kl. 10.00-11.00, fullriggeren Sørlandet, Pollen i Arendal.

Se også: https://www.facebook.com/events/717400412028674/