Svein Kamfjord 2

Produkter må bli til nye produkter – ikke avfall

Avfall

Da regjeringen ble utnevnt, uttalte statsminister Jonas Gahr Støre at «klima skal være en ramme rundt all politikk». I så fall bør det bli langt vanskeligere å omsette produkter som ikke kan gjenbrukes, repareres eller gjenvinnes. 

Avfall som problem og som ressurs skaper debatt. I en sirkulær økonomi skal så lite som mulig av det vi omgir oss med måtte forbrennes eller deponeres, fordi vi ikke har ressurser eller miljø til å forbruke i det tempoet vi holder i dag.  

Derfor sier Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs at det er vår lange tradisjon med bruk-og-kast-samfunnet som er roten til problemet. Et produkt skal helst kunne gjenbrukes, repareres eller i siste instans gjenvinnes som materiale til ny produksjon.  

Stille krav til produsentene

Medlemmene våre i den kommunale avfallsbransjen forteller om store mengder avfall som man bare kan eller  sende til forbrenning. Det er mye plast, som ingen vil ha, eller det er andre typer produkter som bare kan karakteriseres som skrot. 

Endring krever nye virkemidler. Det skaper gnisninger, fordi det må stilles krav i verdikjeden der det aldri tidligere har vært stilt krav til annet enn nettopp volum og fortjeneste. 

Fire tiltak

Vi trenger å følge det grunnleggende prinsippet om at forurenser betaler, og derfor  vi: 

  • Stille krav til at produkter inneholder gjenvunnet materiale.
  • Innføre en avgift på produkter som må forbrennes eller deponeres fordi de ikke kan gjenbrukes eller gjenvinnes.
  • Endre produktlovgivningen.
  • Gjennomføre en skikkelig oppgradering av produsentansvaret.  

Hvis vi skal nå målene myndighetene selv har satt for miljøet, bærekraftig samfunn og sirkulær økonomi, så må mye endres for at produkter skal bli til nye produkter - og ikke bare avfall. 

(Denne kronikken er tidligere publisert i Dagbladet)