Roaf 3 Speilvendt NÅ
Avfallsbransjen er i endring. Det stiller stadig større kompetansekrav til de ansatte. (Illustrasjonbilde, foto: ROAF).
Møte med kommunalt avfallsforum i Vestland (KAV):

Rekruttering og kompetanseheving i avfallsbransjen

Avfall

Samfunnsbedriftene møtte det kommunale avfallsforumet i Vestland (KAV), der de inviterte til synspunkter på hvordan vi kan bidra til rekruttering og kompetanseheving i bransjen.

Samfunnsbedriftene la vekt på at det også jobbes med temaet kompetanse og kompetansebehov på myndighetsnivå, og at trendene som påvirker arbeidslivet for øvrig nødvendigvis også vil få virkning for våre medlemmer.

Mye av arbeidet for økt kompetanseheving og rekruttering må det jobbes med lokalt. Ulike selskap har ulike utfordringer, men en del kan også gjøres av oss som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

I forbindelse med tariff-forhandlingene sentralt etableres lønnssatser; såkalt garanterte minstelønninger. Det er likevel ingenting i veien for at avfallsbedriftene ved behov kan bruke høyere lønn som virkemiddel både ved rekruttering og ved prioriteringer i lokale oppgjør.

Ønsker eget bransjeprogram

Konkret har vi også gått sammen med KS, LO, YS, og Akademikerne om å nominere avfallsbransjen til et såkalt bransjeprogram for å øke kompetansen hos ansatte i bransjen. Bakgrunnen for søknaden er den viktige rollen bransjen har i å støtte oppunder den sirkulære økonomien, der avfall skal sendes tilbake i kretsløpet som nye ressurser for ny produksjon. Det vil kreve ny kompetanse på flere felt enn det vi tradisjonelt har vært kjent for.

Søknaden ble sendt til Kunnskapsdepartementet, som ønsker å igangsette et nytt bransjeprogram i 2022. Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene som representerer bransjen vil, sammen med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-direktoratet) og aktuelle læresteder, utvikle fagspesifikk utdanning for bransjen dersom denne velges blant de nominerte.

Digitale muligheter

For å videreutvikle digital kompetanse hos våre medlemmer, har vi nylig inngått et samarbeid med Digital Norway, der man som medlem i Samfunnsbedriftene kan delta på ulike «læringsreiser». Dette er gratis tilgjengelig for medlemmene, og alle ansatte i medlemsbedriftene våre oppfordres til å delta. Læringsmodulene er typisk på 5 minutter hver, og kan spilles av når det passer den ansatte.

Det er også verdt å nevne samarbeidet mellom flere organisasjoner, der LOOP styrte et prosjekt med tanke på å vekke interesse og rekruttering til bransjen allerede i skolen. Som et resultat produserte NRK en film for oss kalt «Fremtidens grønne jobber». Denne er fritt tilgjengelig på NRKs «bærekraftskole».