Marked For Plast Her Fra SHMIL Jill Johannessen For Nett
Økt bruk av resirkulert plast vil være et betydelig bidrag til det grønne skiftet. Her fra et anlegg hos Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL) - som håper på et bedre marked for gjenvunnet plast. (Foto: Jill Johannessen/Samfunnsbedriftene).
Offentlige anskaffelser av gjenvunnet plast

Resirkulert plast-bruken skal økes med 2.000 tonn

Avfall

Samfunnsbedriftene deltar i et samarbeidsprosjekt for å få flere offentlige innkjøpere til å kjøpe inn produkter av resirkulert plast.

- Dette er et spennende og viktig prosjekt. Vi håper det kan bidra til at enda flere offentlige og private aktører øker bruken av resirkulert plast i sine anskaffelser, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. 

Det er Samfunnsbedriftene, Avfall Norge, Stiftelsen Miljømerking (Svanemerket) og Stiftelsen Miljøfyrtårn som sammen med initiativtaker Grønt Punkt Norge skal jobbe for å nå det ambisiøse målet.

- Sammen har vi satt oss en ambisiøs målsetting om å bidra til å øke bruken av resirkulert plast med 2.000 tonn gjennom konkrete anskaffelser i 2021, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

Vil ha med flere og større offentlige aktører

- Vi i Grønt Punkt Norge er svært fornøyde med å få med oss så sterke aktører i dette prosjektet. Sammen har jeg stor tro på at vi skal lykkes med å øke andelen resirkulert plast i produktene som det offentlige kjøper inn, sier Røine.

Det skal samarbeidspartnerne oppnå ved å få flere og større offentlige aktører innen for eksempel bygg- og anlegg, vei og transport, til å sette krav om bruk av resirkulert plast i sine anskaffelser.

- Vi skal også jobbe direkte med leverandørene og plastindustrien for å få innspill til relevante krav til bruk av resirkulert plast, sier Røine.

Det kan blant annet være leverandører av membraner og plastkomponenter i resirkulertplast til vei- og tunnelprosjekter, bruk av gjenvunnede fôrslanger fra oppdrettsnæringen til fiberrør og bruk av resirkulert plast i trafikkmøbler og byggevarer.

I gang med forprosjektet

Samarbeidspartnerne er allerede godt i gang med forarbeidet. Miljørådgivere fra Mepex er engasjert til å gjennomføre en kartlegging av produktgrupper hvor det kan være aktuelt å sette krav om bruk av resirkulert plast.

Stiftelsen Miljømerking har i sitt arbeid kommet langt med nettopp å sette krav til bruk av resirkulerte og resirkulerbare råvarer og komponenter i anskaffelsesprosesser. Dette arbeidet danner grunnlag for jobben som skal gjøres i forprosjektet.

- Målet er å skaffe god oversikt over hvilke produkter det er aktuelt å stille krav om bruk av resirkulert plast til, og hvilke offentlige aktører som kan etterspørre disse produktene, forteller Røine.

Når det gjelder krav om andel resirkulert plast, vil nok det variere mellom ulike produkter. Målet er øke andelen fra 0-20 prosent resirkulert plast til 20-60 prosent for de samme produktene i løpet av de nærmeste tre årene.

Forprosjektet skal også oppsummere foreløpige erfaringer med offentlige anskaffelser der det er satt krav til bruk av resirkulert plast.

Kunnskapsgrunnlag for innkjøpere av plastprodukter

I tillegg til en solid egeninnsats, har samarbeidspartnerne på vegne av Plastretur søkt støtte til gjennomføring av hovedprosjektet via Handelens Miljøfond.

Målet for hovedprosjektet er å gjennomføre inntil 10 offentlige anskaffelser, og utvikle et faglig kunnskapsgrunnlag for innkjøpere av plastprodukter på produktområder hvor det er lite bruk av resirkulert plast i dag, men hvor potensialet er stort. Prosjektet er planlagt gjennomført i 2021.