Rasmus Hansson Foto Vegard Ottervig
Rasmus Hansson er daglig leder for Handelens Miljøfond. Fondet vedtok nylig å gi 1,95 millioner kroner til et prosjekt der offentlige anskaffelser skal øke bruken av resirkulert plast. (Foto: Vegard Ottervig)
Offentlige anskaffelser og resirkulert plast

Resirkulert plast-bruken skal økes ved offentlige innkjøp

Avfall

Handelens Miljøfond ønsker å sette fart på bruken av resirkulert plast i Norge. Nå har de gitt 1,95 millioner kroner til et prosjekt hvor Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs er samarbeidspartner. Mål: mer bruk av resirkulert plast i offentlige anskaffelser.

- Vi tror prosjektet kan bidra til å sette resirkulert plast og sirkulærøkonomi på kartet i flere offentlige innkjøpsprosesser, samt ha overføringsverdi til innkjøp i næringslivet generelt, sier Bård Jørgensen Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

Grønt Punkt Norge har sammen med Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs, Avfall Norge, Stiftelsen Miljømerking og Stiftelsen Miljøfyrtårn startet et samarbeidsprosjekt for å øke bruken av resirkulert plast gjennom å stille krav i offentlige anskaffelser. Nå har prosjektet fått støtte fra Handelens Miljøfond til å nå målet om å øke bruken av resirkulert plast med 2 000 tonn i løpet av 2021.

– Grønt Punkt Norge er stolt av å være eier av dette viktige prosjektet. Vi har satt oss et ambisiøst mål allerede i år, og er svært takknemlig for at Handelens Miljøfond er enig i at prosjektet er et avgjørende tiltak for å skape en mer bærekraftig bruk av plast, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

500 søkere

26. januar offentliggjorde Handelens Miljøfond hvilke 123 prosjekt som fikk støtte i den største tildelingen i fondets historie. Av over 500 søkere var Grønt Punkt Norges prosjekt blant de utvalgte i kategorien «Økt bruk av resirkulert plast» og ble tildelt 1,95 millioner kroner

– Det er gjort for lite for å stoppe de store miljøproblemene plast skaper. Med denne tildelingen vil vi få snøballen til å rulle. Vi vil dytte i gang et marked for resirkulert plast som begynner å vokse av seg selv, så vi bruker stadig mindre ny og stadig resirkulert plast, og setter en mye mer bærekraftig normal for hvordan vi bruker plast, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond på miljøfondets hjemmesider.

Samferdsel, bygg og anlegg er viktig

Prosjektets samarbeidspartnere er i ferd med å avslutte et forprosjekt finansiert av Plastretur, som driftes av Grønt Punkt Norge. I forprosjektet er det definert aktuelle plastproduktgrupper og offentlige aktører som kan bidra til å nå prosjektets ambisiøse mål om å øke bruken av resirkulert plast med 2 000 tonn allerede i 2021.

Det er særlig innkjøp i bygg- og anleggsbransjen, innen samferdsel og produktgruppene avfallsutstyr og møbler, prosjektet ser det største potensialet.

– Dette er store områder der markedet er modent for å erstatte jomfruelig plast med resirkulert råvare, sier Jaana Røine.

Et av de viktigste målene ved prosjektet er å bistå ved offentlige anskaffelser for å utvikle et faglig kunnskapsgrunnlag for innkjøpere av plastprodukter.

Røine påpeker at prosjektet også skal jobbe direkte med leverandørene og plastindustrien for å få innspill til relevante krav for bruk av resirkulert plast. Prosjektet skal bidra til å nå målet om 50 prosent gjenvinning av plastemballasje, og der er norsk plastindustri en viktig del av løsningen.