DSC01444
Tilrettelegger for ombruk er en av rollene som kommunale avfallsselskaper tar på seg i sirkulærøkonomien. Her fra Resirkula gjenbrukssenter. (Foto: Samfunnsbedriftene/Jill Johannessen)
Roller og ansvar i sirkulærøkonomien

"Alle" vil bli mer sirkulære - så hva står i veien?

Avfall

Ny rapport viser at avfallsselskapene møter på hindere når de skal være sirkulære. Forventningene stemmer ikke med gjeldende regelverk.

- Vi i Samfunnsbedriftene får stadig spørsmålet “kan vi bruke avfallsgebyret til dette?”, forteller Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. - Noen oppgaver er lovpålagt, mens andre ganger vil avfallsselskapet bryte loven om de innfrir forventningene. Og forventningene kommer like mye fra eiere, fra befolkningen som fra selskapene selv.

Det dreier seg om alt fra å legge til rette for ombruk, til å gjøre det enklere og bedre for innbyggerne å bli kvitt avfallet sitt.

-I sirkulærøkonomien er ett av målene at mindre og mindre av ressursene i omløp skal bli til avfall. Hvilken rolle har kommunal avfallsbransje i denne omstillingen? Dette var ett av spørsmålene som gjorde at vi engasjerte Deloitte til å gjennomføre denne utredningen, fortsetter Kamfjord.

Alle ønsker å bidra mer – om de får lov

Deloitte har intervjuet en rekke selskaper, og arrangert innspillsmøter med flere andre, for å kartlegge kommunale avfallsselskapers rammebetingelser, muligheter og barrierer i sirkulærøkonomien.

Kartleggingen viser til hva som er minstekravet i lov- og regelverk, samt hvilke oppgaver og roller kommunal avfallsbransje har fått - eller tatt på seg - som går ut over disse minstekravene. Et viktig funn fra kartleggingen er at alle respondentene ønsket å ta en større rolle i sirkulærøkonomien enn det de gjør i dag. Rapporten omtaler en rekke barrierer som står i veien for selskapene, både økonomiske barrierer, og regulatoriske og politiske barrierer.

Juridisk vurdering av mulighetsrommet

Deloitte har også levert en juridisk vurdering av kommunal avfallsbransjes mulighetsrom i sirkulær økonomien. Kommunale avfallsselskap er underlagt en rekke rammebetingelser; både europeiske og nasjonale, og hjemlet i alt fra direktiv og forordninger, til lover, forskrifter, og kommunale planer. I tillegg foreligger det en rekke retningslinjer og andre ikke-bindende føringer for overgangen til en sirkulær økonomi. Totalt danner dette et nokså komplekst og krevende rammeverk for de kommunale avfallsselskapene, som også er i stadig endring.

-Statsstøtteregelverket, forurensningsloven, selvkostregelverket og det som oppfattes å være manglende politisk vilje, står i veien for økt sirkularitet i kommunal avfallssektor. Vi vil fortsette å jobbe for å endre rammevilkårene og øke sirkulariteten i bransjen, avslutter Kamfjord.

Last ned rapporten her. Den juridiske vurderingen har blitt delt med medlemmene. Er du medlem og ønsker å få den tilsendt? Ta kontakt med Johanne Solheim.