Frøya Gjenvinnigstasjon.jpg
Like utfordinger er grunnlag for smarte samarbeid i Midt-Norge. På gjenvinningsstasjonene (her fra Frøya) er bl.a. innkjøp, kompetanse og kundetilpasning aktuelle samarbeidsområder.

Samfunnsansvarlig forretningsdrift praktiseres i Midt-Norge

Avfall

SeSammen er et samarbeid mellom avfallsselskaper og kommuner i Midt-Norge. Det startet med et sorteringsanlegg, men blir utvidet til andre oppgaver det er smart å løse i fellesskap. Her er det ingen begrensninger om hva de kan samarbeide om.

 

Det begynte altså med behov for bedre sortering av avfall, slik at ressursene kunne utnyttes til nye materialer. Nei, det begynte lenge før: I Trøndelag og helt ned til Møre, opp til Helgeland og sydover i fjellregionen har samarbeid vært en rød tråd i arbeidet. Ikke for samarbeid i seg selv, men til beste for storsamfunnet. Sorteringsanlegg for regionen er et slikt prosjekt.

 

Lang erfaring med kunnskapsdeling

Trond Norum jobber som strategikoordinator for SeSammen. Hans oppgave er å identifisere mulige samarbeidsprosjekter og å drive dem frem – sammen med aktørene i SeSammen. De kommunale avfallsselskapene har lenge sett nytten av  å dele kunnskap og erfaring. Visjonen for partene i SeSammen er «Sammen om fremtidens avfallsløsning».

 

Eierne har staket ut retningen

Strategikoordinator i SeSammen understreker at ryggraden  i samarbeidet er tuftet på at de vil jobbe for en samfunnsansvarlig og kretsløpsbasert ressursutnyttelse i tråd med avfallshierarkiet.  Noen kan mene dette er litt svulstige ord, men det er nettopp dette som forener partene i samarbeidet. Dette er det oppdraget de alle har fra sine eiere i kommunestyrene i regionen.

Trond Norum, strategikoordinator for SeSammen møter interesse og velvilje fra både politikere og fagfolk som ser nytten av samarbeid.

 

Samfunnsansvar på alvor

Felles for alle deltakerne er at arbeidsmiljøet skal være godt og ingen sosial dumping skal forekomme. Alle deltakerne skal ha minst 1 lærling. Miljøutslipp fra aktivitetene skal reduseres og materialgjenvinningen skal økes. Når prosjektene iverksettes deltar fagfolk fra bransjen i arbeidsgrupper. På den måten blir eierskapet til prosjektene forankret.

 

Kartlagt mange samarbeidsmuligheter

Alle deltakerne driver gjenvinningsstasjoner, de samler inn avfall og sender videre til gjenvinning. Mange er aktive i strandryddeaksjoner og alle håndterer farlig avfall. Dette er noen av områdene der samarbeid kan være nyttig. Enten det er snakk om å lage felles anbud eller dele kompetanse. Fordelen er at innbyggerne får bedre tjenester for mindre penger, enn om hvert enkelt avfallsselskap skulle utviklet løsninger på egen hånd.

 

Midtnorske kunder kan sammenlignes

Ett av samarbeidsområdene er å undersøke kundetilfredshet. Deltakerne i samarbeidet ønsker bedre tilpasning av eksisterende benchmarkingsløsninger og vil utvikle en bedre tjeneste gjennom felles anbud. – Vi forventer også en bedre pris på kundeundersøkelsene når vi kan be om en mer omfattende tjeneste for flere selskaper og kommuner, forklarer Norum. – Det er en viktig drivkraft utover gevinsten ved å levere faglig bedre løsninger til innbyggerne. Deltakerne ønsker også å utvikle renovasjonsforskrifter som passer med utviklingen i teknologi og økte krav til å utnytte ressursene i avfallet.

 

Samordning av begrepene

Avfallsbransjen har sin egen lingo som er til forveksling lik vanlig norsk. I blant glemmer vi at for eksempel ordet ‘fraksjon’ ikke blir forstått på samme måte i alle fagmiljøer og ut i offentligheten. Innad i bransjen er det også ulike begreper som beskriver det samme. SeSammen ønsker å velge like begreper for deltakerne i samarbeidet. På den måten er det enklere å videreutvikle kommunikasjonsmateriell, beskrive felles anbud og utvikle forslag til renovasjonsforskrifter. Hva blir det neste de skal samarbeide om? 

 

SeSammen er et samarbeid mellom FIAS, Envina, HAMOS, TRV, Fosen Renovasjon, IR, Steinkjer Kommune Renovasjon og MNA.