Pål Smits - for nett (2).jpg
Lindums administrerende direktør Pål Smits nyter stor tillit i bransjen og fortsetter som styreleder for Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.
Årsmøte 2021

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs har nytt styre

Avfall

Onsdag 23. juni ble det holdt et digitalt årsmøte i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. Vi gratulerer og ønsker nytt styre velkommen. Samtidig takker vi for god innsats fra de som nå trer ut.

Før årsmøtet startet, fikk vi en gjennomgang av årets tariffoppgjør. I selve årsmøtet fikk vi så en gjennomgang av året 2020, der både pandemi og produsentansvar ble viktige tema for administrasjonen.

Medlemmene har gjennomgående støttet godt opp om det nødvendige arbeidet, og skal ha ros for hvordan utfordringene er blitt håndtert. Man vedtok også å styrke administrasjonens videre arbeid med midler i form av en utredningskontingent, gjeldende fra og med 2022.

Til styret ble Pål Smits, adm.direktør i Lindum AS gjenvalgt som leder, og gjenvalgt ble også Bjørn Erik Jønsberg i SØIR IKS. Ny i styret er Elise Gustavsen, adm.direktør i Reno-Vest. Nytt varamedlem ble Hans Georg Høgevoll-Garberg, adm.direktør i Avfall Sør AS, mens Geir Tore Leira i Innherred renovasjon IKS tok gjenvalg.

Her finner du styret og valgkomitéen for Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs