Sirkulær Fremtid Foto Beth Macdonald Unsplash For Nett
Kretsløpstenkning, holdbarhet og grønn avgiftspolitikk er nøkkelord for den sirkulære fremtiden. (Illustrasjonbilde. Foto: Beth Macdonald)
Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi

Sirkulær fremtid – Kursen er satt

Avfall

- Vi kjenner igjen mange av våre innspill i regjeringens nye strategi for en sirkulær fremtid, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. - Men nå starter den egentlige jobben.

Regjeringen har lagt frem Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi. Den nye strategien skal gjøre det enklere både for forbrukere og bedrifter å bidra til det grønne skiftet.

- Dette har vi i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs jobbet mye med i løpet av de siste årene, sier Kamfjord. - Og flere hovedtrekk er på plass. Det lover godt at retningen er satt, og at hele samfunnet og næringslivet skal tenke helhetlig. Regelverk som er til hinder for bedre miljø, skal ryddes opp i.

Fra fagre ord til grønn handling

- Men selv om strategien gir en god retning, så gjenstår selve arbeidet med å få gode tanker over i smarte tiltak. Her er det mye som må utvikles videre for en vellykket overgang til den sirkulære økonomien.

- Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs organiserer de offentlige avfallsbedriftene over hele landet. Våre medlemmer vet hvor skoen trykker og hva som skal til for å fylle den sirkulære økonomien med innhold. Vi vil peke på særlig fire viktige punkter for å lykkes:

  • Mer av det du sorterer må brukes i nye produkter. Regjeringen vil styrke markeder for sekundære råvarer. Og de vil bruke mulighetene som ligger i digitalisering. Merkeordninger må gjøre det lett for forbruker å velge riktig, og det skal være trygt for industrien å blande inn resirkulert avfall i nye produkter. Uten marked, og uten merking, får vi ingen sirkulær økonomi.

  • Bedre produkter. Holdbare og reparerbare produkter. Produktene må kunne gjenvinnes til slutt. Da må produsentene får ansvar for produktet i hele livsløpet. Og ta kostnadene i hele livsløpet. Da følger man prinsippet om ‘forurenser betaler’. Det holder ikke å spy ut dårlig kvalitet og la andre ta hånd om problemet når det blir avfall.

  • Spis opp maten din, men bruk bananskallet om igjen på tanken. Matavfall og annet biologisk avfall kan utnyttes som biogass og gjødsel. Dette er et av markedene som regjeringen må legge til rette for. Vi kommer til å ha biologisk avfall i uoverskuelig fremtid. Derfor må vi ta vare på ressursene. Det betyr satsing på biogass som drivstoff og «bioresten» må tilbake til landbruket.

  • Bruk skatter og avgifter smart. Gjør det interessant å bruke resirkulerte råvarer i ny produksjon. En materialavgift vil premiere de som bruker sekundære råvarer. Slikt blir det marked av. Gjør det lønnsomt å reparere og ha holdbare produkter med lavere avgifter.

- Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs er med på denne viktige jobben. Og vi er utålmodige. Vi håper og tror at den nye strategien bidrar til å få verdikjedene i en sirkulær helhet, avslutter Kamfjord.