Frans Timmermans
Det er på tide å sette en stopper for bruk og kast-modellen som er så skadelig for planeten, helsa og økonomien, sier EU-kommisjonens visepresident og klimaansvarlig Frans Timmermans. (Foto: EU-kommisjonen)
Sirkulærøkonomien skyter fart i EU

Økodesign og tekstilstrategi er på Europas agenda

Avfall

EU vil ha mindre «bruk og kast». Den 30. mars fremmet EU-kommisjonen flere lovforslag og en strategi som skal gjøre bærekraftige produkter til normalen. Og endelig kom den etterlengtede tekstilstrategien.

- Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs er svært fornøyd med at det tas til orde for et obligatorisk utvidet produsentansvar for tekstiler. Vi ser at flere av våre ønsker for en bærekraftig utvikling er noe det nå planlegges for. Det sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

EU-kommisjonen ønsker at så å si alle fysiske produkter må bli mer miljøvennlige, sirkulære og kreve mindre energiforbruk i hele livsløpet. Det ønsker de å oppnå gjennom strenge krav for produktdesign, som avgjør opptil 80 prosent av et produkts miljøavtrykk i hele levetiden.

Dette skal sørge for at produkter varer lenger, blir mer pålitelige, men også at de kan oppgraderes, repareres og vedlikeholdes. I tillegg skal det sørge for økt gjenbruk og ressursutnyttelse.

Lignende krav foreslås også i et eget lovforslag for produkter i byggebransjen. Dette håper man vil gjøre det enklere å skape felles europeiske standarder i bransjen.

Digitale produktpass

Et digitalt produktpass skal sørge for viktig informasjon om produktets egenskaper. Dette gjøres for å oppnå en enklere utsortering, økt materialgjenvinning, mer reparasjon, men også for å belyse andre utfordringer i verdikjeden, slik som farlige kjemikalier i plast.

Videre foreslår kommisjonen lovendringer for å styrke forbrukerrettighetene og komme grønnvasking til livs. Dette gjøres blant annet gjennom økt informasjon om et produkts holdbarhet, reparasjonsmuligheter og oppgraderinger.

Viktig tekstilstrategi

EUs strategi for bærekraftige og sirkulære tekstiler var kanskje gårsdagens høydepunkt. Strategien har mye til felles med lovforslaget om økodesign og bærekraftige produkter, blant annet å stille designkrav til tekstiler.

Dette skal inkludere minimumskrav for resirkulert innhold, økt levetid, samt gjøre det lettere å reparere og materialgjenvinne.

Det var også flere andre viktige elementer i strategien:

  • Begrense eksport av tekstilavfall ut av EU
  • Hindre grønnvasking ved å styrke forbrukerrettigheter og tilgjengeliggjøre kunnskap om bærekraftige mote
  • Redusere overforbruk og overproduksjon og innføre tiltak for å motvirke destruksjon av usolgte varer
  • Innføre insentiver for sirkulære forretningsmodeller

Veien videre

Det viktigste steget framover bli kommisjonens arbeid med å utvikle krav og kriterier for produkter – enkeltvis og gruppevis. Videre vil også det politiske arbeidet med tekstilstrategien bli viktig.

Her skal et utvidet produsentansvar fylles med riktig innhold og krav. Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs vil følge dette arbeidet tett videre.