Svein K JJ
Svein Kamfjord er direktør for Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. (Foto: Jill Johannessen).
Produsentansvaret mangler i regjeringens klimaplan

Skrot vil produseres som før med ny klimaplan

Avfall

Produsentene må få tydelige incentiver til å redusere produksjonen av skrot. Direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs har gjort et videointervju med Avfallsbransjen.no.

- Rotevatn har lovet både pisk og gulrot. Vi opplever at pisken kjøres ganske hardt, men at det er langt færre gulrøtter, sier direktør Svein Kamfjord. Han er kritisk til den nye klimaplanen som klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la frem den 8. januar.

- Når det gjelder forbrenningsavgiften så bør den treffe sånn at vi slipper å få så mye skrot inn i forbrenningsovnen, fortsetter Kamfjord i intervjuet.

Designet avgjør

Han mener at den nye klimaplanen ikke har tatt inn nok om produsentansvaret. Og det er utfordrende for avfallsbransjen. For det er i stor grad designfasen som avgjør hvilken skjebne produkter får når forbrukerne er ferdige med dem.

- Vi har fortalt Storting og regjering, og vist til hva EU har sagt i sin handlingsplan for sirkulærøkonomi, at produsentene i designfasen står for 80 prosent av i hvilken grad et produkt er materialgjenvinnbart eller om det må forbrennes, sier Kamfjord.

- Så hvis du virkelig skulle ta tak i problemstillingen, så må du lenger opp i verdikjeden. Du kan ikke gå på pipa. Du må gå på produsentene og gi dem tydelige incentiver til å redusere produksjonen av skrot.

Se hele intervjuet på Avfallsbransjen.no