Q tips.jpg
Ørepinner i plast er en av engangsartiklene som regjeringen vil få bukt med. KS Bedrift, Tekna og NITO gir gode råd på veien til et bedre miljø. (Foto: City to Sea).
Felles innspill mot forsøpling:

Slik unngår vi engangsartikler av plast

Avfall

«Hva gjør du for miljøet» er spørsmålet, og svaret lyder «jeg kildesorterer». Hvis alle hadde gjort dét, hadde alt av engangsartikler av plast havnet til gjenvinning i stedet for i naturen. Avfallsforebygging må høyere på dagsorden om vi skal unngå forsøpling.

Medlemmer i KS Bedrift, NITO og Tekna er nøkkelaktører når regjeringen vil redusere bruken av unødvendige engangsartikler av plast. Både innen produksjon, forskning og avfallshåndtering. Vi ønsker å bidra med kunnskap om hvordan dagens regelverk fungerer i praksis. Vi vil også spille inn hva som er viktig for å utvikle bedre løsninger for en sirkulær økonomi.

Nå har KS Bedrift, Tekna og Nito i felleskap laget et innspill til Klima- og miljødepartementet om engangsartikler av plast

Vi har gitt innspill til diskusjonene vi har med regjeringen. Vi belyser noen elementer der vi ser engangsplasten i et større perspektiv. Vi ser frem til å bidra til en kunnskapsbasert diskusjon med en samfunnsansvarlig tilnærming. 

  • Avfallsforebygging må løftes frem
  • Virkemidler bør omfatte all herreløs forsøpling, og ikke begrense seg til marin forsøpling. Vurderingene av tiltakene bør også ha flere materialer enn plast i mente
  • Utvikle virkemidler som vektlegger materialer i avfallsstrømmene, fremfor produktets funksjon
  • Sikre forutsigbar støtte til organisering av ryddeaksjoner, inkl. transport og behandling
  • Finansieringsmodeller for opprydning av forsøpling utvikles
  • Utvikle praktiske og gjennomførbare løsninger for avfallshåndtering i havnene