37646992956 Cd2ba41dbf O
Foto: Jill Johannessen
Møte i EØS-referansegruppe for miljø

Avfallsbransjen må være på ballen

Avfall

Det er svært travelt i EU-kommisjonen akkurat nå. Saker må behandles og vedtas før neste EUs parlamentsvalg i 2024. I tillegg kommer det økt press både fra pandemien og krigen i Ukraina.

Klima- og miljødepartementet (KLD) inviterte nylig til møte i EØS-referansegruppen for miljø. Hovedbudskapet fra EU-delegasjonens miljø- og klimaråder, Kaya Grjotheim og Tom Johnson, var at det er svært mye som skjer innen klima og miljø i Brussel i disse dager.

- Organisasjoner og næringsliv må følge godt med, og fremme de sakene som de er opptatt av. Det var oppfordringen fra Klima- og miljødepartementet.

KLD må prioritere – oppfordrer næringsliv og organisasjoner til å løfte sine viktigste saker 

Det er fra i vinter kjent at Miljødirektoratet var bekymret for å ikke ha nok ressurser til å håndtere EU reguleringene som var på vei fra EU. 

Avdelingsdirektør i KLD, Agnethe Dahl påpekte i referansegruppemøtet at det også i KLD er behov for tøffere prioriteringer for å håndtere de viktigste sakene. Hun oppfordret næringsliv og organisasjoner til å være frempå, løfte sine viktigste saker, og jobbe gjennom sine europeiske interesseorganisasjoner for å sørge for at de viktigste interessene blir hørt.  

Den store klimapakken som kutter klimagassutslipp til 55 prosent, Fit-for-55, samt rammeverket for sirkulær økonomi, bærekraftige produkter og verdikjeder, og plastforurensning er blant de sakene nevnt i regjeringens årlige notat om prioriterte EØS-saker.

Samfunnsbedriftene er på ballen 

- Vi vet at det meste av avfallspolitikken som havner her i landet, starter i Brussel. Derfor følger vi dette arbeidet tett, blant annet gjennom dialog og innspill til norske myndigheter, og gjennom de europeiske interesserorganisasjonene vi er med i, CEMR og SGI Europe, sier Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

- Vi har også vært tydelige på behovet for mer ressurser til Miljødirektoratet for å håndtere den enorme mengden regelverk som kommer for tiden. 5 millioner kroner mer i revidert statsbudsjett i vår var en start, men vi kommer til å følge dette opp tett fremover. 

Årets første sirkulærøkonomipakke kom fra EU 30. mars. Den inneholdt flere initiativer for å sikre bærekraftige produkter. Den andre pakken er ventet 20. juli.

Vi har fått flere varsler fra EU-kommisjonen om at innholdet i denne pakken, i første omgang, blir mer begrenset enn tidligere ventet. Det jobbes på spreng, men noen av initiativene vil lanseres etter sommeren og i månedene som kommer.