SHMIL Jill Johannessen For Nett
Kverning av plast ved et av Søndre Helgeland Miljøverk IKS' anlegg. (Foto: Jill Johannessen)
Høring på endringer i avfallsforskriftens kapitler om emballasje, bio- og plastavfall

– Trekk forslag om avfallsforskriften!

Avfall

– Det er utrolig at Miljødirektoratet sender ut forslag til endring av avfallsforskriften når de samtidig jobber med å utforme fremtidens produsentansvar, sier direktør Svein Kamfjord.

Han mener direktoratet snarest bør trekke forslaget tilbake.

– For tiden ser Miljødirektoratet nærmere på hvordan fremtidens produsentansvar skal utformes. Dette har direkte påvirkning på flere av endringene i avfallsforskriften som det samme direktoratet nå har sendt ut på høring. Her vet tydeligvis ikke den ene hånden hva den andre gjør, sier Kamfjord.

Lovbrudd

Han mener det er åpenbart at både avfallsforskriften og ordningene for produsentansvar bryter med prinsippet om at forurenser skal betale. Det er hele grunnlaget for produsentansvaret. Dagens system gjør også at man begår lovbrudd knyttet til statsstøtteregelverket og selvkostprinsippet.

– Det er nettopp dette Miljødirektoratet skal finne en løsning på, og da er det ganske åpenbart at andre forslag til endringer må vente til vi ser hvilke løsninger man kommer frem til, sier Kamfjord.

Jussprofessor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo har i en utredning vist hvordan dagens ordninger for emballasje bryter med statsstøtteregelverket og selvkostprinsippet. Han mener forslaget som nå er sendt ut på høring viderefører dette. Miljødirektoratet skriver nemlig i høringsnotatet at økte kostnader skal dekkes av kommunene. I realiteten betyr det at man forsterker lovbruddene, hvis dette ikke blir endret før implementering fra 1. januar 2023. 

Følger ikke EU

– På toppen av dette påpeker Hjelmeng at forslaget til ny forskrift heller ikke følger kravene som ligger i EUs rammedirektiv for avfall. Der er det en rekke presiseringer av hva produsentenes økonomiske ansvar skal innebære, sier Kamfjord. 

Samfunnsbedriftene har derfor bedt Miljødirektoratet om å trekke tilbake alt som angår produsentansvar inntil de er ferdig med sin gjennomgang og kommet med forslag til fremtidens ordninger for produsentansvar.

– I stedet bør Miljødirektoratet komme raskt tilbake med forslag om ny forskrift om krav til utsortering av bioavfall. Det er ikke omfattet av et produsentansvar, og kan sendes ut på høring uten at direktoratet snubler i sine egne bein, sier Kamfjord.