26920238139_ab2cac66bc_k.jpg
Ecopro sitt anlegg i Verdal (foto: Ecopro).
Biogass

Trøndelags best bevarte hemmelighet

Avfall

Få trøndere vet at de er med på å kutte klimagasser hver gang de trekker i snoren. Det vi plumper i do, blir i neste omgang omdannet til biogass, som sparer miljøet for store utslipp fra kjøretøy.

I Verdal i Trøndelag finner vi et av Norges eldste biogassanlegg Ecopro, som dekker ca. 220.000 innbyggere. Anlegget tar imot cirka 40.000 tonn med kloakkslam og matavfall hovedsakelig fra husholdningene, som blir til strøm, gjødsel og drivstoff.

 - Vi er Trøndelags best bevarte hemmelighet, sier Tore Fløan, daglig leder i Ecopro.

KS Bedrift møter Fløan på Seminar om biogass til kollektivtrafikk på Gardemoen hvor han forteller om Ecopro, og åpning av et nytt anlegg som er like rundt hjørnet.

Godt for miljøet, muligheter for næringslivet

Råvarene til produksjon av biogass kan være kloakkslam, matavfall, avfall fra landbruk og fiskeoppdrett. Dette behandles i en bioreaktor, hvor det foregår en forråtnelsesprosess som danner gassen metan. I denne prosessen er det ingen nettotilførsel av CO2.

Etter at gassen er hentet ut av råtnetankene, så ligger det igjen et bunnslam eller biorest, som kan brukes som biogjødsel. Den næringsrike biogjødselen erstatter kunstgjødsel, som lages av fossile ressurser og som er svært energikrevende å produsere. Men, her oppnår vi enda flere fordeler.

- Biogjødsel inneholder fosfor og kalium, som er begrensede ressurser på jorda. Disse blir tilbakeført til jordsmonnet og ny matproduksjon, noe som gir et bærekraftig klima- og miljøavtrykk, sier Fløan. - Dette er sirkulær økonomi i praksis, sier han ettertrykkelig.

 Ecopro i Verdal har i dag åtte ansatte, men ringvirkningene for næringslivet i regionen store.

- Det er viktig for oss å skape synergieffekter lokalt. Vi bruker derfor lokalt næringsliv for drift og vedlikehold av anlegget, og lokale transportbedrifter til frakt av gjødsel, fortsetter Fløan.

Busser på bananskall og bæsj

I tillegg til gjødsel, produserer Ecopro også strøm av rågassen, men dette er svært dårlig butikk med dagens strømpriser.

- Derfor har vi valgt å investere i et nytt anlegg som kan rense gassen og oppgradere den til ren metan, som har drivstoffkvalitet, sier Fløen fornøyd.

Han forteller også at de har valgt å skille ut denne aktiviteten fra den enerettstildelte aktiviteten (behandling av husholdningsavfall). Det er gjort ved å opprette datterselskapet Ecogas AS.

Det nye selskapet vil kjøpe rågass fra Ecopro for så å oppgradere denne til drivstoffkvalitet. Ecogas har inngått en avtale med Gasnor, som skal kjøpe hele produksjonen på 30 GWh. Gasnor står dermed for distribusjon og marked.

- Produksjonen av biogass tilsvarer årlig 3 millioner liter diesel, forteller Fløan, og legger til: Desto flinkere trønderne er til å sortere matavfallet, jo mer biogjødsel og biogass kan vi produsere, jo flere busser kan gå på biogass, og jo mer kan vi kutte CO2-utslippene fra drivstoff som bensin og diesel.

Trenger å bygge markeder

Det utvikles stadig nye kjøretøy som benytter biogass. Enova har også kommet med støtteordninger til bygging av produksjonsanlegg, og til innkjøp av tyngre kjøretøy som bruker biogass og fyllestasjoner. Dette er viktige virkemidler for å både skape volum i produksjonen av biogass, og markeder for gassen.

- Støtten fra Enova har vært forløsende for å oppgradere det eksisterende anlegget til å produsere biogass med drivstoffkvalitet. Vi har slitt med gjeld fra det gamle anlegget, og uten støtte ville vi neppe ha investert i nytt renseanlegg, sier Fløan.

Et annet virkemiddel for å skape markeder er større bevissthet i offentlige anskaffelser.

- Etterspør biogass i anskaffelser, oppfordrer Fløan. Tine reklamerer med kukraft på sine biler. Vi har ”manpower”, sa Fløan i sitt innlegg til publikums lattermilde begeistring.

Tommelen opp for konkurranse

 I Trøndelag har Ecopro og Ecogas lokal konkurranse med Biokraft. Fløan hevder at konkurranse er bra for å skape markeder, og for å utvikle næringen.

- Flere aktører, som konkurrer både på produksjon og distribusjon, er med å skape forutsigbarhet og god leveringssikkerhet til fordel for sluttkundene, hevder Fløan.