Bølstad%2B04.jpg
Gjenvinningsstasjoner legger til rette for å unngå smittefare blant besøkende og ansatte.
Dette gjør avfallsselskapene for å tilby gode tjenester

Vipps, så var det stengt - noen steder

Avfall

Først vasket vi hendene, så flyttet vi møter til internett. Det neste ble stengte ombruks-boder. Så møtte ansatte på gjenvinningsstasjonene på besøkende som sa: - Jeg er egentlig i karantene, men det er fint å komme hit og få unna litt rydding når jeg ikke kan gå ut blant folk.

________________

Oppdatering 23.3.

Rasteplasser blir brukt av private som møter stengte dører på gjenvinningsstasjoner. Det skaper store forsøplingsproblemer. Dette forteller Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA) til KS Bedrift. EBAs medlemmer har ansvar for drift av vei og bane over hele landet.

KS Bedrift vet at avfallsselskapene forsøker, så langt det lar seg gjøre, å holde åpent. Parallelt informerer de innbyggerne om å unngå besøk på gjenvinningsstasjonene, ev. lagre avfall forsvarlig hjemme til stasjonene igjen kan ta imot ordinær trafikk. 

________________

Liv og helse, for besøkende og ansatte, har høyeste prioritet. Nå jobber avfallsselskapene for å finne funksjonelle løsninger for å håndtere avfallsmengdene. Det spenner over alt fra tilbud til innbyggere og næringsliv, til utvikling av hasteforskrifter og sikre at regler for grensekryssende transport sikrer at avfall ikke hoper seg opp.

KS Bedrift Avfall har samlet noen av tiltakene som medlemmer har for å håndtere koronapandemien.

Slik løser avfallsselskapene situasjonen ved å informere, omorganisere og spille inn til ulike prosesser, bl.a. gjennom KS Bedrift:

Innbyggere

 • På egne nettsider: Om reduserte åpningstider, forventninger til at innsamlingen kan bli forsinket, beholdere som kan settes frem og stå fremme, ekstra god emballering av avfall
 • Høy aktivitet i sosiale medier. Praktiske råd om håndhygiene, avstand, vask av håndtak på beholdere. Be om ekstra god sortering og om mulig unngå besøk på gjenvinningsstasjoner. Deling av tekster, bilder og film mellom avfallsselskapene rundt i landet.
 • Be om henvendelser fortrinnsvis på epost og telefon

Miljødirektoratet ber folk unngå å belaste anleggene mer enn nødvendig.

Egne anlegg

 • Mange gjenvinningsstasjoner er åpne, men typiske områder med risiko for smittespredning er ofte stengt, slik som ombruksmottak
 • Noen har valgt å stenge gjenvinningsstasjoner midlertidig av hensyn til risiko for smittespredning til besøkende og ansatte. Man vil unngå mange mennesker samlet på ett sted
 • Begrenset adgang til å levere bare noen avfallstyper, til noen få besøkende av gangen.
 • Unngå kontakt ved ev. betaling på Vipps i stedet for kortautomater med tastatur, ansatte bak beskyttet skjerm der man snakker direkte med besøkende.
 • Skille ansatte i pauser m.m. så langt det lar seg gjøre
 • Omvisninger er avlyst

Norske myndigheter

 • Behov for mellomlagring når behandlings- og sorteringsanlegg er fulle, eller går for halv maskin
 • Midlertidig endring i deponitillatelser
 • Midlertidige tillatelser til å frakte avfall andre steder

EU

 • Sikre at grensekryssende transport med avfall kan skje selv om mange grenser stenges for mye transport
 • Dele egne erfaringer med andre. ACR+ som samler mange byer, regioner og aktører innen avfall og gjenvinning har samlet erfaringer. Se erfaringene her.

Hvorfor er noen stengt, mens andre holder åpent?

Det er en sinnrik kabal som legges med ansatte som er friske, de som er i karantene og de som er syke. Fravær i bemanningen vil nødvendigvis variere rundt i landet. Avfallsselskapene må sikre at de kan prioritere renovasjon av avfall som kan lukte og tiltrekke seg utøy. Dette skal kunne gjøres nå, og i tiden fremover når det ventes høyere fravær. Dette er én av grunnene til at noen må stenge gjenvinningsstasjoner, fordi de ansatte må omdisponeres.

Når stengte gjenvinningsstasjoner åpner er uvisst pr. i dag. Avfallsselskapene vil - så langt det lar seg gjøre – holde åpent, eller finne andre løsninger for bl.a. farlig avfall. Følg informasjon på avfallsselskapets og kommunenes nettsider, samt i sosiale medier.

 

Har du tips til andre avfallsselskaper, send dem til Marianne Haugland, så oppdaterer vi artikkelen.