grønn klode.jpg
Webinar: Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling

Sirkulært samarbeid begynner torsdag 28. januar

Avfall

Få med deg webinaret som gir deg nok til å komme i gang med sirkulært klyngesamarbeid i egen bedrift. Sirkulære løsninger begynner hos deg selv og fortsetter ut i lokale og regionale klynger.

Meld deg på vår sirkulære lunsj. Et webinar som går torsdag 28. januar kl. 12-13.15.

Ta med deg gårsdagens middagsrester og benk deg foran skjermen. Lytt til erfaringer og lær om metodene som er utviklet for at du kan starte raskt i egen bedrift og i eget lokalsamfunn.

Erfaringer når mange kokker samles

Kongsvingerregionen har gjennomført en CityScan (eller RegionScan) etter en metode utviklet av Circle Economy. En grundig gjennomgang av materialflyten for byggebransjen i regionen førte til en satsing på sirkulære samarbeid omkring gjenbruk av byggematerialer og trevirke – en viktig del av næringsutviklingen i regionen, både i eldre og nyere tid.

Deltakerne på vår sirkulære lunsj kan lære av Kongsvingerregionen fra deres erfaringer hva som fungerer, hvilke utfordringer man kan støte på og hvilke muligheter som oppstår når seks kommuner, fylkeskommunen, næringsliv, akademia og enda flere jobber sammen for å holde ressursene i kretsløpet.

Små og store verktøy er klare til bruk

Circular Norway har vært en sentral del, og den norske partneren, til nederlandske  Circle Economy som samlet og satte sammen selve scanningen av materialflyten i Kongsvingerregionen. Det er et stort stykke arbeid. Derfor har Circular Norway funnet flere verktøy som er enklere og raskere å ta i bruk – helt ned på den enkelte bedrift.

Som deltaker på webinaret får du mulighet til å stille spørsmål og diskutere både verktøyene fra Circular Norway og erfaringene fra Kongsvingerregionen.

3.-generasjons samarbeid i avfallsbransjen er sirkulære

På 80-/90-tallet etablerte kommuner en rekke avfallsselskaper. Økte krav til bedre avfallshåndtering krevde spesialisert kompetanse. Det var lurt å samarbeide om nye løsninger for innsamling og behandling.

Da 2000-tallet var godt i gang  vokste det frem samarbeid både i offentlig og privat avfallsbransjer. Avfallsselskaper og avfallsetatene i kommuner etablert anlegg sammen. De samlet ressursene og fikk bedre utnyttelse – og priser – når avfallsstrømmene kunne effektiviseres.

Nå er neste generasjons samarbeid i full gang. Denne gangen ser bransjen utover seg selv og egne markeder og deltar i næringsklynger. Noen regioner er allerede godt i gang: Øra i Fredrikstad har utviklet seg fra en liten sirkulær klynge.

Nå må nye aktører som kommer inn i industriområdet ved Glommas utløp vise til at de fyller et tomrom, og bidrar til å slutte sirkelen i de mange samarbeidene. Fremtiden er sirkulær, og avfallsbransjen klatrer for alvor opp og ut av siloen sin.