Drone alarmsentral brann øst - nett.jpg
Illustrasjonbilde. (Foto: Øst 110-sentral IKS)
Veiledende satser for betaling til nabokommuner

Betaling for hjelp ved brann- og redningsoppdrag

Brann og redning

KS har laget nye satser for hva en kommune kan betale når den har fått bistand fra brann- og redningsvesenet i en nabokommune. Satsene er veiledende og gjelder fra 1. januar 2022.

Enkelte ganger er brann- og redningsvesen, etter brannlovens § 15, pålagt å rykke ut til en annen kommune. En kommune som får hjelp fra en nabokommune, skal etter brannlovens § 30 betale for det, med mindre det er inngått en avtale om slik bistand.

De nye satsene er beregnet for tilfeller der en kommune ofte mottar slukningshjelp fra annen kommune, og der denne hjelpen for det meste går én vei. Kommunen bør da også betale en andel av kostnadene til beredskap i den kommunen som yter hjelp.

I tilfeller der kommuner ofte mottar hjelp til redning eller brannslukning, anbefaler KS lokale avtaler eller at det inngås interkommunalt samarbeid.

Klikk her for å finne de nye satsene