Brannbåt 1 1 Foto Nordmøre Og Romsdal Brann Og Redning (2)
Foto: Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
Nytt brannbåtforum

Brann og redning får eget båtforum

Brann og redning

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS skal sammen med Samfunnsbedriftene brann og redning etablere et båtforum for brann- og redningstjenester som har båter mellom 8 og 15 meter.

- Vi ser at det kommer stadig nye krav til opplæring, sertifisering, drift og vedlikehold på slike båter, sier varabrannsjef Trygve Karstein Lennavik i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. - I stedet for at den enkelte brann- og redningstjeneste skal slite med disse utfordringene hver for seg, danner vi et forum hvor de kan dele opplæringsplaner, rutiner med mer.

Båtforumet har så langt medlemmer fra Oslo brann- og redningsetat, Asker og Bærum brann og redning IKS, Kristiansandsregionen brann og redning IKS, Bergen brannvesen, Nordmøre- og Romsdal brann og redning IKS, Trøndelag brann- og redningstjeneste, Salten Brann IKS og Tromsø brann og redning KF.

Forumet skal være selvgående og ansvaret for møter og temaer som skal diskuteres vil gå på omgang blant deltakerne.

Fikk justert sertifikatkrav

Samfunnsbedriftene brann og redning har over flere år, i samarbeid med blant annet Politidirektoratet, Redningsselskapet, Røde Kors hjelpekorps og Skjærgårdstjenesten, jobbet for å endre de kommende sertifikatkravene fra Sjøfartsdirektoratet til førere av båter mellom 8 og 15 meter, det såkalte D6-sertifikatet.

- Det opprinnelige forslaget var urimelig, og en kunne risikere at beredskapsaktørene i skjærgården var nødt til å legge båtene til kai fordi det ville være svært krevende å oppfylle de nye kravene, sier direktør for Samfunnsbedriftene Brann og redning, Øistein Gjølberg Karlsen.

Dialog førte frem

- Etter en dialog med Sjøfartsdirektoratet ble disse kravene lempet på, særlig for de som opprettholder beredskapen i skjærgården.

- De nye reglene vil likevel stille strengere krav til opplæring, utsjekk med mer. - Her er det store gevinster på å samarbeide, sier Gjølberg Karlsen.

- Klarer vi å harmonisere blant annet opplæringsplanene hos de ulike brann- og redningstjenestene, vil veien fram til et godkjent D6-sertifikat være mye kortere enn om de enkelte skal holde på hver for seg.

- I båtforumet skal det ikke bare diskuteres sertifikatkrav og opplæring, men det være muligheter for å diskutere og dele erfaringer på alle utfordringer knyttet til anskaffelse og drift av disse båtene, avslutter han.