Follo Brann Jenter (2) (1)
Illustrasjonbilde. (Foto: Follo Brannvesen IKS).
Arendalsuka 2022:

Brann og redning fram mot 2035: Er vi rigget for å møte fremtidens utfordringer?

Brann og redning

Hvordan bør vi organisere tjenesten for å gi beredskap og trygghet i hele landet? På Arendalsuka samarbeider Samfunnsbedriftene og DSB om et arrangement som holdes i Trefoldighetskirken 16. august.

Justisdepartementet har varslet at de vil ha en helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenesten og vi stiller spørsmålene om hvordan organiseringen bør være for å møte fremtidens oppgaver.

Sist tjenesten ble gjennomgått var i 2013 noe som resulterte i «Brannstudien». Hovedfunnene her er dessverre fortsatt relevante. Mye har skjedd på samfunnsikkerhets- og beredskapsfeltet de siste ti årene uten at det er tatt helhetlige grep for å møte lokale, regionale og nasjonale utfordringer.

Hovedspørsmålet denne dagen er derfor hvordan vi bør organisere fremtidens brann- og redningstjeneste for å løse dagens og morgendagens beredskaps og forebyggingsoppgaver og gi folk beredskap og trygghet i hele landet.

Programmet denne dagen vil bestå av faglige innledninger med påfølgende politisk debatt. I panelet vil det være både justispolitikere på Stortinget og ordførere som står i de beredskapsmessige utfordringene i hverdagen. De som dere vil møte i Arendal er:

Øistein Gjølberg Karlsen, direktør Samfunnsbedriftene Brann og redning

Johan Marius Ly, avdelingsdirektør, DSB

Maria Aasen-Svendsrud, (Ap) fraksjonsleder justiskomiteen

Sveinung Stensland (H) justiskomiteen

Ingvild Wetrhus Thorsvik, (V) justiskomiteen (ennå ikke bekreftet)

Gyro Heia, ordfører (Sp) Birkenes kommune

Lene Langemyr, varaørdfører (Frp) Grimstad kommune

Noen av temaene vi tar opp i debatten med politikerne er:

  • Hvilke oppgaver skal brann og redning løse framover?
  • Hvilke skal rolle skal tjenesten ha i organiseringen av norsk beredskap lokalt, regionalt og nasjonalt?
  • Hvordan få på plass nasjonale og regionale styrings- og støttestrukturer for brann og redning?
  • Er vi best hver for oss eller tjener vi på samarbeid over kommunegrensene?
  • Hvilken rolle skal DSB ha som brannfaglig myndighet og tilsynsmyndighet?

Sted: Arendal, Trefoldighetskirken
Tid: 16. august, kl. 12:30-13:15.