Brannkvinne Med Drill (3)
Bildet viser en brannbetjent i Asker og Bærum brann og redning IKS under øvelse.
Mangfold i brann og redning

Brann og redning har plass til både Lars og Aarif, Tonje og Sally

Brann og redning

- Et større mangfold innen brann og redning er viktig for å kunne tilby de tjenestene som innbyggerne trenger, sier brannsjef Laila Lien Østgård i Valdres brann- og redningstjeneste IKS.

En undersøkelse gjennomført av Samfunnsbedriftene, der nærmere 200 medlemsbedrifter har svart, viser at 30 prosent av medlemsbedriftene har ledergrupper som utelukkende består av menn. Samtidig har 10 prosent av medlemmene kun kvinner i toppledelsen.

Brann og redning er intet unntak. Vi har gjort et dypdykk inn i tallene for brann og redning spesielt:

- I 95 prosent av bedriftene er minst 80 prosent av de ansatte menn,

- I 9 av 10 bedrifter er minst 70 prosent av ledelsen menn,

 - 6 av 10 bedrifter har imidlertid like mange eller flere kvinner enn menn i styrene.

Utviklingen går sakte

Medlemmene i Samfunnsbedriftene brann og redning har selv sagt at det er et mål å rekruttere bredere og mer mangfoldig når de skal ansette nye medarbeidere. Halvparten av bedriftene har mål for kjønnsbalanse. Likevel går utviklingen sakte.

- Et større mangfold innen brann og redning er viktig for å kunne tilby de tjenestene som innbyggerne trenger. Da tenker jeg spesielt på språk og kommunikasjon, sier brannsjef Laila Lien Østgård i Valdres brann- og redningstjeneste IKS.

- Men vi trenger også å rekruttere flere kvinner, ikke bare mennesker med flerkulturell bakgrunn. Mennesker med ulik bakgrunn styrker organisasjonen, og jeg mener vi må legge til rette for at flere kvinner velger brann-yrket, legger Lien til.

- Jeg er opptatt av at mangfold er mer enn å rekruttere kvinner inn i brann og redning, vi må rekruttere mye bredere, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.

Han utdyper: - Brannpersonell rykker i dag ut på mange ulike oppdrag, da er det viktig også med bredere kompetanse og ulik bakgrunn. Det å ha ulik fag- og kulturbakgrunn, snakke flere språk og å ha et annen morsmål vil kunne være en betydelig styrke på noen av oppdragene som brann og redning må rykke ut på.

Webinarserie om mangfold

Samfunnsbedriftene inviterer til tre webinarer der vi retter søkelyset mot hvordan vi kan bidra til mer mangfold i virksomhetene. Det blir en webinarserie delt opp i tre runder, hver på en og en halv time, med viktige tema for likestilling og mangfold.

Du får høre Idar Kreutzer, Loveleen Brenna og Rune Bjerke snakke om hvordan mangfold kan styrke din bedrift. Oppstart er 1. desember.

Bli med og vær en bidragsyter til positiv endring i din egen virksomhet.

Les mer om webserien og meld deg på