Justis Og Beredskapsdepartementet I Nydalen Foto Hellando For Nett
Justis- og beredskapsdepartementet ligger i Nydalen i Oslo. (Foto: Hellando)
Brann- og redningstjenesten i Hurdalserklæringen

Brann og redning i møte med Justisdepartementet

Brann og redning

Den 19. november møtte en delegasjon fra Samfunnsbedriftene Brann og redning opp hos Justisdepartementet for å møte statssekretær Hans Petter Aasen fra Senterpartiet.

Aasen er nyutnevnt statssekretær og har fått ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap i politisk ledelse. Samfunnsbedriftene Brann og redning brukte muligheten til å orientere statssekretæren om utfordringer brann og redning møter i hverdagen.

Vi tok særlig for oss utfordringene knyttet til struktur, samarbeid og organisering av tjenesten, men også utfordringene rundt grenseflater og samarbeidet inn mot politiet og helsesektoren. Brannsjefene som deltok minnet om behovet for å samordne ressursene ved større hendelser.

I Hurdalserklæringen står det ikke noen spesifikke målsettinger for brann- og redningstjenesten. Men det vises til en totalberedskapskommisjon som er varslet igangsatt våren 2022.

Det er fortsatt usikkert om totalberedskapskommisjonen vil inneholde noe om de sakene brann og redning er opptatt av å få adressert. Men vi ble invitert til å ha en god dialog med departementet fremover om våre utfordringer. Og dette er en invitasjon vi kommer til å følge opp.

Fra oss møtte brannsjef Per Olav Pettersen (Vestfold interkommunale brannvesen), brannsjef Laila Lien (Valdres Brannvesen IKS), direktør Øistein Gjølberg Karlsen og fagleder Pia Farstad von Hall Samfunnsbedriftene Brann og redning.