Skotsk Brann Og Redning
Foto: Scottish Fire and Rescue Service
Skottland har én stor brann- og redningstjeneste

Brann og redning skal på studietur til Skottland

Brann og redning

Skottland har én stor brann- og redningstjeneste som vi skal få lære mer om på Samfunnsbedriftene Brann og rednings studietur til Skottland 11.-14. september. Om du vil være med, så hold av datoene!

Det pågår for tiden en diskusjon om utviklingen av brann- og redningstjenesten i Norge. Derfor er det interessant å se hvordan de gjør ting på den andre siden av Nordsjøen.

Studieturen blir en god mulighet til å lære mer om hvordan Skottland har organisert sin brann- og redningstjeneste og å treffe kollegaer. Vi ankommer søndag kveld den 11. september, og returnerer til Norge onsdag morgen den 14. september. Det blir fullt program både mandag og tirsdag.

Studieturen blir todelt: møter med sentrale beslutningstakere i det skotske parlamentet mandag og et besøk på hovedkontoret og treningssenteret til Scottish Fire and Rescue Service utenfor Glasgow på tirsdagen. Der får vi en gjennomgang av organisasjonen og hvilke strategiske vurderinger de har gjort i forkant av beslutningen om å samordne ressursene.

Invitasjon og program sendes ut om ikke lenge.