Mehl Majorstua Brann Nye Fager, Nytt Snitt
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har vært lydhør for Samfunnsbedriftenes argumenter. (Foto: Justis- og beredskapsdepartementet)
Emilie Enger Mehl:  - Arbeidet starter til høsten

Brann- og redningstjenesten skal gjennomgås, sier regjeringen

Brann og redning

- Vi er svært glade for endelig å få gjennomslag for en gjennomgang av tjenestens utfordringer. Dette har Samfunnsbedriftene Brann og redning jobbet iherdig med i fem år, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen.

Det er nå 13 år siden det sist var en helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenesten i form av en stortingsmelding. Og siden da har det skjedd mye innen tjenesten og i samfunnet som både endrer oppgavene og hvordan oppgavene løses.

Samfunnsbedriftene har i løpet av de siste fem årene fremført dette budskapet en rekke ganger til ulike beslutningstagere. Blant annet gjorde vi det den 11. november i fjor under høringen om statsbudsjettet.

– Vi må se på hva som er behovene i samfunnet, og hvordan brann- og redningstjenesten kan møte det på en best mulig måte, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl til Nationen.

– Vi hører om brannfolk som forteller at de må håndtere situasjoner som brannvesenet kanskje ikke er trent for og som egentlig er politiets oppgaver. Det er en utvikling som kan skape utfordringer hvis den fortsetter.

Lyttet til våre argumenter

– Her må vi kunne slå fast at våre argumenter har blitt hørt. Og det er virkelig en gladnyhet! sier Gjølberg Karlsen.

– Justis- og beredskapsminister varsler nå at arbeidet skal starte opp til høsten. Og da skal vi være på og sikre at synspunktene til våre medlemmer blir hørt.

Han mener det er flere ting man bør se nærmere ved gjennomgangen av tjenesten:

  • Hvilken rolle skal tjenesten ha i organiseringen av norsk beredskap?
  • Hvilke kjerneoppgaver skal brann og redning ha innen forebygging og beredskap, og hvilke oppgaver skal de ha på vegne andre nødetater?
  • Hvilken rolle skal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ha som tilsyn og brannfaglig myndighet?
  • Hvordan få på plass nasjonale og regionale styrings- og støttestrukturer for brann og redning?
  • Hvordan sikre fortsatt trykk på nødvendige strukturendringer gjennom samarbeid i brann og redningstjenesten?
  • Hvilken rolle skal 110-sentralene spille framover?