Bjørnis Kred Øystein Eugene Hermstad Og Brannbamsen Bjørnis For Nett
- Alle brannvesen er ulike, Bjørnis er lik overalt, sier daglig leder Rikard Heimen. Her avbildet med det som trolig er norgeshistoriens største ansamling av brannmaskoter. (Foto: Øystein Eugene Hermstad og Brannbamsen Bjørnis)
Norges viktigste bamse lærer barna om brannvern

Brannbamsen Bjørnis er med i Samfunnsbedriftene

Brann og redning

Fra å være «trøstebamse» i en brannbil har Bjørnis gått til å bli hele Norges brannmaskot. Den lodne bjørnen med et forebyggende oppdrag er en heltidsgesjeft for daglig leder Rikard Heimen.

- Vi driver Bjørnis helt uten støtte fra staten, forklarer Heimen, som er brannkonstabel i Trøndelag brann- og redningstjeneste. Siden april 2021 er han daglig leder i stiftelsen Brannbamsen Bjørnis. Men initiativtaker Heimen har alt i flere år frontet den populære bamsen, blant annet som forfatter, låtskriver og «multikunstner».

- Vi lever av inntektene vi selv greier å generere. Og tidligere i år opprettet vi en stiftelse for at det skulle bli enklere. Men vi merker at koronaepidemien har endret inntektsgrunnlaget vårt. Nettbutikksalg er det vi lever av nå.

- Nylig lanserte vi enda en bok. Og ting ser lysere ut, sier han. Heimen er likevel klar på at driften ikke skulle vært så avhengig av disse inntektene. Helst så han at staten bidro til Brannbamsen Bjørnis' forebyggende innsats.

Blålysutrykning med bamse

Historien om Bjørnis begynner i 2013. - Vi manglet noe å si til barna som hadde opplevd ulykker, forteller Heimen. Under utrykninger med Trondheim brannvesen så han med egne øyne hvordan hans medbragte «trøstebamse» ga følelsesmessig støtte til barn ved branner og ulykker. Etter hvert ble bamsen med på alle brannutrykningene i Trondheim.

- Vi så også at vi kunne prøve brannkommunikasjon i barnehagene. Brannvernopplæring av barn er noe av det viktigste vi gjør innen forebyggende arbeid.

Dermed startet det lille eventyret som har gjort Bjørnis til en kjær maskot med et viktig budskap. Og det er liten tvil om at innsatsen har vært en suksess. Heimen ble blant annet kåret til årets brannmann i 2016.

Trøste og lære bort

De mange Bjørnis-bamsene som er med på utrykninger rundt omkring i landet skal trøste barn som opplever noe skremmende eller traumatisk i forbindelse med brann og ulykker.

- Vi er opptatt av å ivareta barns mentale helse. Når ulykken inntreffer, ser voksne sin egen livskrise. Da blir barn dessverre ofte glemt. Om det er barn til stede, tenker vi Bjørnis med en gang. Og per i dag er 120 brannvesen med.

Med sin universelle appell kan Bjørnis formidle brannvern på tvers av generasjoner. (Foto: Øystein Eugene Hermstad og Brannbamsen Bjørnis)

Samtidig skal Bjørnis vise seg på ulike arenaer for å lære barna hva de skal gjøre for å unngå at brann oppstår. Og hva de skal gjøre om ulykken skulle inntreffe. Hele 4500 barnehager landet over bruker Bjørnis-materiell i brannvernundervisningen.

- Lokale brann- og redningsvesen besøker lokale barnehager for å spre budskapet. Og vi har nå 54 utkledningsmaskoter fordelt over hele landet.

Teddybjørn i alle kanaler

- Dessuten er Bjørnis på sosiale medier. Det har gitt oss en gjennomslagskraft vi tidligere bare kunne drømt om. Vi er nå oppe i 50 tusen følgere på Facebook, og det var 90.000 som så sendingen vår når det var live åpen brannstasjon på Facebook.

- Vi er hele tiden på utkikk etter ting som engasjerer. Fokus vil alltid være på gode pedagogiske opplegg for barn – og deres foreldre og besteforeldre.

Selv tror Heimen at brannfolkenes innsats er en viktig grunn til suksessen. - Det er brannfolk som driver det. Bjørnis bor på en brannstasjon, sier han med et smil.

Velkommen på laget

- Vi ønsker Brannbamsen Bjørnis hjertelig velkommen til oss, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning. - De mange brannfolkene og deres populære bamse har i mange år gjort en betydelig brannforebyggende innsats ved å snakke med barn på en måte som blir likt og forstått.

- Nå skal vi i Samfunnsbedriftene Brann og redning jobbe for at den nydannede stiftelsen drar nytte av å være medlem her hos oss.