800px-NAV_Tøyen.JPG
Brannkonstabler på deltid reagerer på at de får reduserte dagpenger. Foto: SSU/Wiki Commons

Brannlønn forsvinner i dagpengeberegning

Brann og redning

– Det er urimelig at NAV ser bort fra deltidsjobb som brannkonstabel når de skal beregne dagpenger, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning (tidligere KS Bedrift Brann og redning).

Av landets totalt 13.000 ansatte i brann- og redningstjenesten jobber ca. 8.500 deltid. Mange av disse deltidskonstablene har en 100 prosent stilling fra før, enten som håndverker, lærer, kommunalt ansatt eller annet.

– I tillegg til sin hovedjobb, er de ansatt av kommunen i en brøkstilling som typisk kan være på 2,5 prosent. De får betalt for denne brøkstillingen og eventuelle vaktordninger og utrykninger utover dette. Samlet kan de derfor ha to jobber som tilsvarer en stilling på 110-120 prosent, sier Karlsen.

Urimelig

Han sier at mange brannkonstabler som er permittert av sin hovedarbeidsgiver opplever det som urimelig at NAV ikke tar høyde for at noen jobber mer enn 100 prosent. I stedet bruker NAV bistillingen som brannkonstabel som argument for å avkorte dagpengene for hovedjobben

– De aller fleste som jobber deltid i brann- og redningstjenesten gjør ikke dette av økonomiske motiver, og de aller fleste jobber i tillegg mye mer enn det de blir godtgjort for. Da er det urimelig at for eksempel godtgjørelser for hjemmevakt kommer til fratrekk på dagpengegrunnlaget, sier Karlsen.

Han forteller om mye uro og frustrasjon knyttet til dette i brann- og redningstjenesten – i en tid hvor det er viktigere enn noensinne med mange brannkonstabler i beredskap.

– Vi frykter naturligvis at mange deltidsansatte sier opp sine stillinger for å slippe at de får redusert dagpengene. Det vil redusere den lokale beredskapen utenfor de store byene, sier Karlsen.

Ber om endringer

Samfunnsbedriftene og KS har vært i kontakt med NAV sentralt, og fått beskjed om at beregning av dagpenger ikke tar høyde for at folk jobber mer enn 100 prosent. NAV sier at dette er noe som må tas opp med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

NAV sier videre at hjemmevakt ikke avkortes time for time når man sender inn meldekort som permittert. I Særavtalen for brann- og redningstjenesten (SFS 2404) står det at «den avtalte hjemmevaktsperioden godtgjøres med ordinær timelønn delt på fem (1:5)». Dette vil også gjelde for innmelding til NAV på meldekort.

– Sammen med KS og Norsk brannbefals landsforbund har vi bedt ASD endre regelverket slik at deltidsbrannkonstabler ikke blir straffet økonomisk for å påta seg et viktig samfunnsoppdrag.

– Vi har sendt en tilsvarende henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet, og er orientert om at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjort det samme, sier Karlsen.