VIBR bilde 3.jpg
Foto: Vestfold interkommunale brannvesen (VIB)

Brannmannskap kan unntas karantene

Brann og redning

Brannmannskap kan unntas karantene for å opprettholde beredskapen under koronapandemien.

Dette går frem av «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19».

– I denne forskriften gis det unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Dette gjelder også brann- og redningsmannskaper, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i KS Bedrift Brann og redning.

Dette gjelder når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport (§ 3).

Påvist smitte = isolering

– Men det er viktig å merke seg at det ikke gis unntak for å bruke mannskaper som har påvist koronasmitte. Disse skal sitte i isolering, slik det står i forskriftens § 4, sier Karlsen.

Det er en pågående diskusjon i brann-Norge om man skal redusere smitterisikoen for egne mannskaper gjennom å gjøre færre helse- og politioppdrag, eller om skal steppe opp innsatsen og bistå så godt det lar seg gjøre.

Sist lørdag vedtok brannsjefene som er tilsluttet Øst 110-sentral å minimere bistand til helse, politiet og andre på ikke livsviktige oppdrag for å redusere smitteeksponeringen for egne mannskaper.

– Reduksjon i slike «kjørekode 2-oppdrag» har i varierende grad også blitt innført noen andre steder i landet, sier Karlsen.

Etikk og beredskap

Han forteller at det pågår en diskusjon om dette er en riktig vei å gå når ressursene innen blant annet helse strekkes langt for å håndtere koronasituasjonen.

– Dette ble så sent som i dag tatt opp i en leder av redaktør Lars Brenden i Brannmannen. Dette er vanskelige både etiske og beredskapsmessige diskusjoner som det ikke finnes enkle svar på, sier Karlsen.

Og blant disse tiltakene er altså muligheten til å bruke mannskaper som sitter i hjemmekarantene grunnet for eksempel utenlandsreise eller kontakt med smittede, hvis man på andre måter ikke klarer å opprettholde beredskapen med tilstrekkelige mannskaper.