slukking01.jpg
Tvisten om Brannavtalen går nå til behandling i sentral nemnd. Foto: iStock
Brannavtalen SFS 2404

Brudd i forhandlingene om Brannavtalen

Brann og redning

Etter å ha forhandlet i 11 timer torsdag 6. juni ble det brudd mellom KS/KS Bedrift og Fagforbundet, Delta og Maskinistforbundet. Avstanden mellom partene var altfor stor til at man kunne komme videre.

Avtalen vil nå bli brakt inn for sentral nemnd i henhold til Hovedavtalen del A § 6-1. Nemndas avgjørelse vil ha samme virkning som sentral særavtale. Dagens SFS 2404 med utløpstid 30. juni vil leve på ettervirkning frem til nemndas avgjørelse. 

Tekna og NITO ga en foreløpig aksept på siste tilbud og vil avslutte forhandlingene når behandlingen i nemnda er ferdig.

Det er beklagelig at revisjon av Brannavtalen blir utsatt nok en gang.

Avtalen skulle egentlig vært revidert per 31. desember 2018, men ble utsatt til 6. juni i år for å gjøre en nærmere vurdering av arbeidstidbestemmelsene knyttet til hjemmevakt i avtalen.