Øistein i.png
Når jeg bytter ut blazeren med brannklær, lærer jeg masse om våre medlemmers utfordringer. Her er jeg på øvelse med Drammensregionens brannvesen IKS.
Hospitering hos Drammensregionens brannvesen IKS

"Byråkraten" som ble brannmann

Brann og redning

For å forstå utfordringene brann- og redningstjenesten står overfor i hverdagen, hospiterer jeg jevnlig i et av våre medlemsbrannvesen. I høst var jeg et døgn sammen med Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV).

Hospitering hos et av våre medlemsbrannvesen er å anse som jording. I min jobb er det fort gjort å gå seg bort i stortingsmeldinger, utredninger og møtevirksomhet av ymse slag.

I tillegg til å møte våre medlemmer på hjemmebane er det utrolig lærerikt å gå sammen med et vaktlag gjennom et døgn for å ta del i det mangfoldet av oppgaver landets brann- og redningstjeneste står oppe i.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Her har jeg blitt med redningsdykkere fra DRBV ut i bil. (Foto: Øistein Gjølberg Karlsen).

Dette er svært nyttige erfaringer å ta med seg inn i kontakten med Stortinget, departementene og resten av sentralforvaltningen.

Søk og redning, vern mot oljesøl

Døgnet med Drammensregionens brannvesen IKS var travelt og læringskurven var bratt. Dagen startet med en stor søk- og redningsøvelse som utover dagen gikk over til IUA-innsats for å begrense oljeutslipp på vann etter skipsforlis og utslipp av syre fra en trailer som hadde veltet.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Redningsdykkere på øvelse i båt. (Foto: Øistein Gjølberg Karlsen).

I øvelsen deltok representanter fra kommunene, brannvesen fra Røyken, Hurum, Drammen, Asker, Bærum, Oslo og Follo. I tillegg deltok Politiet, Kystvakten, Redningsselskapet, Sivilforsvaret, Drammen havn, Fylkesmannens mljøavdeling, Kystverket, Røde Kors, Vestviken 110 IKS og Hovedredningssentralen.

Tøffe dykkere og dyktig ledelse

Jeg var først med redningsdykkerne fra DRBV ut i båt i søk etter savnede før jeg fikk skygge Jan Erik Fevang, brigadesjef i DRBV, som fungerte som lederstøtte for innsatsledelsen i Røyken brannvesen.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Dykkerne gjør seg klare. (Foto: Øistein Gjølberg Karlsen).

Øvelsen viste meg hvor krevende jobb landets redningsdykkere har. I tillegg ga det mye innsikt i hvor krevende det er å lede innsatsen i større hendelser med komplekse utfordringer og mange aktører.

Døgnet ble avsluttet med å gå inn i et av vaktlagene på kveld og natt.

Jeg vil benytte anledningen til å takke brannsjef Torgeir E Andersen og hans folk i DRBV for et lærerikt, hyggelig og slitsomt døgn.

Mannskap fra DRBV på nattøvelse med kjemikaliedykking. (Foto: Øistein Gjølberg Karlsen).