Brannbetjent På Skole
Foto: May Tømmervold/VIB
Forslag til statsbudsjett 2021:

Endelig blir det fagskole for brann og redning

Brann og redning

Regjeringen foreslår å bevilge 140 mill kr til byggestart på den nye fagskolen for brann og redning på Tjeldsund. Et slikt kompetanseløft har vi i Samfunnsbedriftene og Brann-Norge ventet lenge på.

I forslaget til statsbudsjett for 2021 som regjeringen la fram den 7. oktober foreslås det å bevilge 140 mill kr til oppstart av bygging av ny infrastruktur for en fagskole for brann og redning på Tjeldsund i tilknytning til Norges brannskole.

Med en slik bevilgning er målet å komme i gang med de konkrete byggearbeidene i 2021. Det er da meningen at selve byggearbeidene skal være ferdige høsten 2023.

Det er planlagt at skolen skal ha 120 studenter forlagt til Tjeldsund og at det i tillegg skal være 80 studenter som vil være i praksis.

Den nye fagskolen har hatt en krevende start hvor ambisjonene opprinnelig var en åpning allerede i 2019/20. Arbeidet med fagskolen stoppet av ulike årsaker opp, men nå ser det endelig ut til at skolen realiseres.

Nye oppgaver krever ny kompetanse

Fagskolen innebærer et helt nødvendig kompetanseløft for brann- og redningstjenesten. Tjenesten får stadig nye oppgaver som stiller høyere og andre krav til kompetanse enn tidligere. I tillegg vil en fagskole kunne bidra til bredere rekruttering til brannyrket.

Samfunnsbedriftene brann og redning har allerede satt i gang arbeidet mot viktige partier og enkeltpersoner på Stortinget for å sikre flertall for dette i den kommende budsjettbehandlingen Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når den er tilgjengelig.

Her finner du regjeringens pressemelding om saken