Brannbåt Pioneer VIB
Alle som er fast bemanning på en brannbåt må ha gjennomgått godkjent sikkerhetsopplæring - uavhengig av båtens størrelse. Her en brannbåt av merket Pioner. (Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS)
Krav til godkjent sikkerhetsopplæring

Faste brannbåtmannskaper må ha sikkerhetskurs

Brann og redning

Visste du at det er krav til sikkerhetskurs for faste mannskaper på brannbåten uavhengig av størrelse?

Det har lenge vært kjent at det nå blir innført nye sertifikatkrav til de som skal føre båter over 8 meter i profesjonell sammenheng. Dette sertifikatet er kalt D6 og vil bli innført fra og med 2024. Sertifikatkravet gjelder allerede, men det er en overgangsperiode fram til utgangen av 2023.

Dette har bekymret mange brann- og redningstjenester med planer om å anskaffe seg båter over 8 meter. Bekymringene har særlig gått på krav til fartstid og bruk av tid og kostnader knyttet til å heve kompetansen på egne mannskaper.

Krav til alle med faste oppgaver ombord

I tillegg er det krav til sikkerhetskurs for alle som har faste oppgaver om bord i båter som brann- og redningstjenesten bruker uavhengig av lengde.

Det vil si at selv om du bare har en liten gummibåt på henger i garasjen, skal de som bemanner denne båten ha gjennomgått godkjent sikkerhetsopplæring i tråd med «Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk kapittel 2».

Det vil si at det er forventet at mannskapet skal kunne håndtere nødsituasjoner om bord som skade på fartøy, forlis, brannbekjempelse, plassering og håndtering av redningsutstyr mm.

Dette er kurs som vanligvis er på 35 timer. Hos enkelte kurs-tilbydere kan man få et kurs som er tilpasset brannpersonell som går over to dager. Kursene tilbys av mange ulike aktører som typisk opplæringssentre for sjøfolk og de som skal jobbe offshore.

Båtforum møtte Sjøfartsdirektoratet

Båtforumet som ble etablert i våres i samarbeid mellom Nordmøre- og Romsdal brann og redning og Samfunnsbedriftene hadde på siste møte i juni regelverk og regelverksforståelse på dagsorden.

Sjøfartsdirektoratet var invitert til møtet for å svare på spørsmål både om nye krav til D6 og andre spørsmål.

Direktoratet var tydelige på at de ville intensivere tilsynet sitt for å sikre at alle som bruker båt i profesjonell sammenheng har mannskaper som har gjennomført godkjent sikkerhetsopplæring. Brann og redning må også regne med å få besøk.

Derfor oppfordrer vi i Samfunnsbedriftene brann og redning og Nordmøre- og Romsdal brann og redning alle landets brann- og redningstjenester som har båter til å sjekke ut at mannskaper som er tiltenkt oppgaver på båten har gjennomgått nødvendig opplæring.