Vestfold brann 7.jpg
Kristina Viftrup Andersen og Bjørn H. Andersen får opplæring av brannmester Steinar Holm. Skulle situasjonen kreve det er våre feiere en viktig ressurs og støtte for brannmannskapene.

Feiere kan bli viktig del av beredskapen

Brann og redning

God beredskap er viktig i disse dager. Feiere er kanskje en yrkesgruppe folk ikke umiddelbart tenker på som en viktig del av beredskapen, men rundt i det ganske land utgjør de i disse dager en viktig ressurs. 

I Vestfold Interkommunale Brannvesen har ni feiere så langt fått opplæring i vask og klargjøring av røykdykkerutstyr og brannslanger. To som har fått denne opplæringen er Kristina Viftrup Andersen og Bjørn H. Andersen. Brannmester Steinar Holm er opptatt av ressursen feierne representerer

– Skulle situasjonen kreve det er våre feiere en viktig ressurs og støtte for brannmannskapene, sier han.

Feiere brukes også noen steder som en forebyggende ressurs. Å ha et oppsyn med nærmiljøet er viktig for å forebygge branner. Noen feiere er derfor ute for å observere om det er behov for å iverksette brannsikringstiltak på eiendommer.

– Så lenge koronatiltakene gjelder, er all vanlig feiing og tilsynsaktivitet innstilt inntil videre, så vi er glade for å kunne bidra med annen innsats, sier Kristina Viftrup Andersen. 

Arbeidet feierne gjør er vask og rens av røykdykkerflasker, meiser og masker, samt fylling av trykkluft. Slanger som er vasket etter å ha vært brukt på branner tørkes i slangetårnet og deretter må de rulles.