Brannbil.jpg
Partene er enige om å forlenge brannavtalen med ett år.
SFS 2404 (brannavtalen)

Forhandlingsløsning i brannavtalen

Brann og redning

Partene kom den 21. november 2018 til enighet om å forlenge brannavtalen frem til 1. juli 2019. 

Forlengelsen innebærer at avtalen (SFS 2404) forblir uendret frem til 1. juli 2019.

Det er også enighet om at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal se nærmere på arbeidstidsbestemmelsene i SFS 2404.

Les mer om brannavtalen