Lmh Norskgjenvinning007
BRANN I AVFALLSANLEGG: I mars 2018 var det en stor brann hos Norsk Gjenvinning på Haraldrud i Oslo. Veilederen "Brann i avfall" skal bidra til å redusere slike branner. Foto: Oslo brann- og redningsetat

God mottakelse for veileder om brann i avfall

Avfall | Brann og redning

Samfunnsbedriftenes veileder og brosjyre om brann i avfallsanlegg får mye positiv omtale.

131 branner i avfallsanlegg på tre år gjorde at Samfunnsbedriftene i 2019 tok initiativet til å utarbeide en veileder for å forebygge og håndtere slike branner.

– Vi vet at godt samarbeid mellom brann- og redningstjenestene og avfallsanleggene er en nøkkelfaktor i å forebygge og håndtere brann. Veilederen er et verktøy for alle som ønsker å skape slike lokale og regionale samarbeid, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.

Takker Samfunnsbedriftene

Veilederen ble ferdig tidligere i år, og er nå sendt ut til både avfallsselskaper og landets brann- og redningsvesen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) takker Samfunnsbedriftene for å ha utviklet veilederen.

– Veilederen gir nyttige tips for brannforebygging og gjennomføring av risikoanalyser, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Flere har trukket frem at veilederen fyller et til nå udekket behov både for avfallsbransjen og brann og redning, og både DSB og Miljødirektoratet oppfordrer alle aktørene i bransjen til å bruke den aktivt for å redusere brannrisiko i avfallsanlegg.

Tverrfaglig arbeid

Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene er glad for de positive tilbakemeldingene.

– Det er viktig for oss å levere verdifulle resultater for både medlemmer, samfunn og miljø. Samfunnssikkerhet er et område vi jobber mye med. Siden vi har medlemmer innen både avfall og brann/redning var det naturlig for oss å ta tak i denne utfordringen, sier han.

– En fellesnevner for medlemmene våre er at de leverer grunnleggende og samfunnskritiske tjenester til innbyggere og næringsliv. Vi har sett at det kan bli store synergieffekter hvis de ulike sektorene samarbeider. Derfor prøver vi å jobbe med tverrfaglige samarbeid. Brann i avfallsanlegg er et godt eksempel på dette, sier Brevik.

Samfunnsbedriftene har utviklet veilederen i tett samarbeid med medlemmer fra både avfallsbransjen og fra brann- og redningstjenesten. I tillegg har myndigheter, forsikringsbransjen og Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon bidratt.