IMG_0172_nett.jpg
Brann- og redningstjenesten:

Brann og redning vurderer å nedprioritere helse- og politioppdrag

Brann og redning

For å redusere smitteeksponering og opprettholde beredskap, har brannsjefene tilknyttet Øst 110-sentral valgt å nedprioritere bistandsoppdrag i helsesektoren og politiet.

Lokale brann- og redningstjenester ivaretar kritiske samfunnsoppgaver og vurderer nøye hvordan ressursene brukes slik at de ikke blir stående uten tilstrekkelig kvalifisert personell.

– Koronaviruset smitter lett, så den pågående pandemien påvirker de lokale prioriteringene, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i KS Bedrift Brann og Redning.

Nedprioriterer bistandsoppdrag

Han forteller at Øst 110-sentral er den første sentralen som har gjort et vedtak om å nedprioritere bistandsoppdrag i helsesektoren og politiet – såkalte kjørekode 2-oppdrag.

– Vi registrerer at det er litt ulike meninger om dette blant våre medlemmer, men det kan vurderes på linje med andre tiltak for å sikre at man kan gjøre primæroppgavene, sier Karlsen.

I Øst 110 har samtlige brann- og redningstjenester blitt enige om å utføre oppdrag så omforent som mulig for å begrense smittefaren av koronaviruset.

Dreining mot primæroppgaver

– Når brannvesen innenfor Øst 110 endrer praksis i forhold til kjørekode 2-oppdrag, påvirker det naturligvis leveransene til helsetjenesten og politiet. Det får innvirkning på hjelp til hjemmetjenesten, bærehjelp for helse/AMK og forskjellige oppdrag for politiet, sier Karlsen.

Samtidig vurderer Øst 110-sentral sammen med helse og politi fortløpende hvilke oppdrag de skal prioritere, med en dreining mot primæroppgavene.

– Ved å redusere antall utrykninger, reduserer man også risiko for smittespredning av koronaviruset til de operative mannskapene. Flere av brannregionene er allerede i en sårbar situasjon som krever tiltak av denne typen. Det er også viktig å si at disse prioriteringene kan endre seg hvis behovet på helsesiden blir svært stort i tiden som kommer, sier Karlsen.

De som vil påvirkes ved denne endringen er i første rekke pleie og omsorgssektoren i kommunene, helse/AMK og politiet. Også serviceoppdrag for private virksomheter, offentlige virksomheter, borettslag og andre kan bli påvirket.

Vedtaket fra Øst 110-sentral gjelder fra i dag, 17. mars.