Komfyrvakt - krediter Rogaland brann og redning.jpg
Her ville en komfyrvakt trolig kunnet forhindret stor brannskade. (Foto: Rogaland brann- og redningsvesen IKS.)
NAV snur etter press:

Komfyrvakt får NAV-støtte

Brann og redning

Etter protester fra brann og redning over hele landet viderefører NAV ordningen med støtte til komfyrvakt. KS Bedrift Brann og Redning er glade for at NAV har snudd i saken.

Det har vært massive protester fra et samlet Brann-Norge på at NAV vill kutte støtten til montering av komfyrvakt for risikoutsatte grupper. Derfor er det desto større glede når NAV nå har lyttet til kritikken og argumentene fra brann og redning og viderefører støtteordningen, slik de har varslet i en pressemelding til NTB.

Etter at NAV foreslo at komfyrvakt fra 16. mai 2019 ikke lenger skulle innvilges som et hjelpemiddel som dekkes av Folketrygden, reiste et samlet Brann-Norge seg i protest. Opptil 70 prosent av registrerte branner de siste årene har sitt utspring på kjøkken og på komfyr.

Sårbare grupper har ekstra behov

Per i dag har kun 1 av 5 husstander komfyrvakt. Basert på utallige hjemmebesøk, har man i Brann-Norge registrert at andelen som har komfyrvakt er enda lavere blant eldre mennesker og grupper med rus og/eller psykiatriske utfordringer.

Eldre er statistisk sett ekstra utsatt for å omkomme i brann, og kognitiv svikt er en av hovedårsakene til dette. Mange eldre bor i eldre hus der det ikke er krav til komfyrvakt. På bakgrunn av dette har NAV snudd i saken.

– Vi har nå gjort en ny vurdering i saken og har besluttet å beholde komfyrvakt som et hjelpemiddel i første omgang i to år, sier seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i en pressemelding fra NAV.

Komfyrvakt redder liv

– Vi ser at komfyrvakt er til stor nytte for brannsikkerheten for en langt større gruppe enn de som faller inn under vårt ansvarsområde, og på et tidspunkt vil nok komfyrvakt ikke lenger kunne ansees som et teknisk hjelpemiddel i folketrygdens forstand. Vi ser behovet for at det sees nærmere på hvilke tiltak som kan brukes for å bedre brannsikkerheten i befolkningen. Vi vil derfor fortsette dialogen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dette, avslutter Grundtjernlien.

KS Bedrift Brann og Redning er på vegne av våre medlemmer glad for at stort trykk og rasjonelle argumenter har ført til at NAV har snudd i saken.