Lene Vågslid Og Anne Beathe Tvinnereim For Nett
Lene Vågslid (Ap) og Anne Beathe Tvinnereim (Sp) sto steilt på hver sin side i spørsmålet om hvorvidt man skal innføre et nasjonalt krav om heltidsledelse for brann og redning. (Foto: Jill Johannessen)
Er brann og redning rigget for fremtiden?

Krav til heltidsledelse er politisk omstridt

Brann og redning

Skal man ha et nasjonalt krav om at brann- og redningssjefer må være ansatt på heltid? De folkevalgte var uenige på seminaret som Samfunnsbedriftene avholdt den 26. august i Oslo.

På et seminar der de folkevalgte var enige om at brann og redning trenger en stortingsmelding var det klar partipolitisk uenighet om hvorvidt man skal kreve heltidsledelse innen brann og redning – slik mange i bransjen ønsker.

- Heltidsledelse handler om å få frem kompetanse og styringstrygghet, sa lederen av justiskomitéen Lene Vågslid (Ap). Hun var den av politikerne som klarest tok til orde for å innføre et krav om heltidsledelse. Dette dreier seg om nødvendig profesjonalisering, og ikke sentralisering, mente hun.

Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim var tydelig på at dette ikke var noen hennes parti kom til å støtte. Slike krav ville fort bli for detaljstyrende og virke sentraliserende, mente hun, og la til at kommunene må ha full frihet til å finne det som fungerer lokalt.

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre, uttrykte forståelse for begge synspunktene. Han inntok en mellomholdning i spørsmålet om et krav til heltidsledelse.

KS-styreleder og tidligere Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram hadde gode erfaringer med det interkommunale selskapet Brannvesenet Midt IKS. Samarbeidet hadde ikke ført til noen lokal frykt for sentralisering. Samtidig vektla han at brann- og redningstjenesten må kunne organiseres ut fra lokale forhold.

Brann og redning trenger heltidsledelse

- Jeg kan ikke se annet enn fordeler med heltidsledelse og den sammenslåingen vi gjorde da vi skapte Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS, sa brann- og redningssjef Laila Lien. Hun har erfaring både med å være brannsjef på deltid og å være brannsjef på heltid.

Lien var svært tydelig på at man bør innføre et nasjonalt krav om heltidsledelse. - Vi har ikke deltidsbranner, påpekte hun.

- På nasjonal basis er brann og redning først på åstedet i 50 prosent av tilfellene. Og i Valdres er vi helt oppe i 70 prosent. Det er mer psykiatri i oppdragene. Og dette gjør noe med de ansatte. Ofte krever slike oppdrag oppfølgning av mannskapene.

Sikkerheten til mannskapene er i seg selv et argument for heltidsledelse, mente Lien. I krevende situasjoner må de være proffe og trygge både for seg selv og sine kolleger. Sikkerhetsledelse krever dedikasjon og kompetanse. - Deltidsledelse svekker de ansattes sikkerhet, slo hun fast.

Heltidskrav er ikke sentralisering

Lien gikk også i rette med påstander om at krav om heltidsledelse vil skape sentralisering. -Heltidsledelse er nødvendig for å løse samfunnsoppdraget på en god måte, avsluttet hun.

Både brann- og redningssjef Per Gunnar Pedersen, i Salten brann og redning, og brann- og redningssjef Anders Løberg fra Øvre Romerike brann og redning ga i sine innlegg klar støtte til å innføre et krav om heltidsledelse.

Begge viste blant annet til behovet for å kunne håndtere større hendelser som skredulykken på Gjerdrum på en god måte.