Kriseledelse OBRE
Foto: Oslo brann- og redningsetat
Webinar 15. desember kl. 9-12

Kriseledelse og oppfølging av mannskap

Brann og redning

Har brann- og redningstjenesten verktøyene som trengs for operativ kriseledelse og oppfølging av mannskaper etter mentalt krevende hendelser? Vi holder webinar den 15. desember kl. 9-12.

Når de store ulykkene som helikopterulykken på Turøy utenfor Bergen i 2016 inntreffer, må du som leder i brann og redning ha en plan for håndtering av krisen. I tillegg må du ha et opplegg klart som både bidrar til forebygging og håndtering av sterke inntrykk som mannskaper kan utsettes for.

Samfunnsbedriftene inviterer til webinar 15. desember kl 9-12 om operativ krisehåndtering og forebygging og oppfølging av traumer hos ansatte.

Vi skulle gjerne invitert dere alle til en fysisk samling her i Oslo, men det lar seg dessverre ikke gjennomføre på grunn av koronapandemien. Vi håper likevel at så mange av dere har muligheter til å delta på webinar da vi tror at det er mye å lære av andres erfaringer.

Erfaring med tøffe opplevelser

Vi har et bredt sammensatt program med innledere med førstehåndskunnskap og erfaringer både i operativ kriseledelse og oppfølging av ansatte etter tøffe opplevelser både fra politiet, Forsvaret og fra brann og redning.

Påmeldingsfristen er 10. desember. Deltakeravgift på webinaret er kr 900 for medlemmer i Samfunnsbedriftene og kr 1200 for ikke-medlemmer.

Program

Krisehåndtering

Operativ krisehåndtering – hva trenger jeg som leder av verktøy, metodikk og kompetanse for å håndtere kriser

 • Nasjonal beredskap og krisehåndtering – verktøy og metodikk Erling Olstad, Politihøgskolen
 • Fra nasjonal krisehåndtering til interkommunalt ansvar for beredskap – erfaringer og utfordringer Anders Løberg, brann og redningssjef Øvre Romerike brann og redning
 • Operativ håndtering av kriser – erfaringer og rutiner for krisehåndtering i Bergen brannvesen. Leif Linde, brann- og redningssjef, Bergen brannvesen
 • Diskusjon

Pause 15 minutter

Forebygging og oppfølging av stress og traumer

Oppfølging av ansatte som har vært eksponert for stress og traumer i tjenesten

 • Forebygging og oppfølging av ansatte som har vært eksponert for stress og traumer i tjenesten
  • Brannsjef Knut Berg Bensten og utrykningsleder Glen Ivar Knabenes, Brannvesenet Sør IKS om erfaringer og forslag til tiltak etter dødsulykken under utrykning i 2019
  • Brannsjef Arne Stadheim, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS deler rutiner for oppfølging av egne mannskaper med eksempler fra en stygg drapssak med barn involvert på Lillestrøm
 • Hva kan brann og redning lære av Forsvaret? Forsvaret har gått fra ingen oppfølging etter for eksempel utenlandsinnsats til en systematisk tilnærming til debrief underveis og etter endt tjeneste– oberstløytnant og psykiater Tore ​Tveitstul, sjef Institutt for militær psykiatri og stressmestring, Forsvarets sanitet
 • Diskusjon


Klikk her for å melde deg på