Trondhjem - krediter Darolti Dan.jpg (1)
Med mye gammel trehusbebyggelse har Trondheim by lenge hatt brannsikkerhet høyt på agendaen. (Foto: Darolti Dan)
Fag- og nettverkssamling for beredskap, brann og redning:

KS Bedrift Brann og Redning holder neste samling i Trondheim

Brann og redning

Vi arrangerer fag- og nettverkssamling i brannforskningens hjemby Trondheim 29.-30. oktober 2019. Byen huser mange av de fremste forskningsmiljøene på brann- og byggteknikk i landet.

KS Bedrift arrangerer denne fag- og nettverkssamlingen for beredskap, brann og redning i samarbeid med Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Forskningsmiljøene, som blant annet består av NTNU, Sintef og RISE fire research, har satt av dagen den 29. oktober til å fortelle oss hva som skjer i forskningsfronten, og de vil gjerne ha en dialog med brann- og redningstjenesten for å sikre at forskningen er relevant og anvendbar. Norges brannskole er også invitert til å delta på dette temaet.

Hvem legger lista?

På dag to den 30. oktober stiller vi spørsmålet: Hvem skal legge listen for hva som er tilfredsstillende innsats fra brann- og redningstjenesten både på forebyggende og operativ innsats – DSB, rettsvesenet eller erstatningsadvokatene?

Vi ser at både objekteiere og forsikringsselskaper i stadig større grad stiller spørsmål ved kvaliteten på både det forebyggende arbeidet og operativ innsats ved brann.

Vi vil utfordre blant annet DSB som brannfaglig myndighet og tilsynsmyndighet. Det vil også bli gitt juridiske vurderinger fra advokater i KS Bedrift og advokater med erstatningsrett som spesiale. Flere av de større hendelsene de siste årene er evaluert av blant annet PWC, RISE, DSB med flere. Hvilke forbedringspunkter peker disse evalueringene på og hva har blitt gjort?

Vi kommer tilbake med mer praktisk informasjon knyttet til overnatting med mer.