RS og KS Bedrift.jpeg
Fra venstre: Per Olav Pettersen, brannsjef Vestfold; Ronny Jåsund Pedersen, direktør sjøavdelingen RS; Øistein Gjølberg Karlsen, direktør KS Bedrift Beredskap, Brann og Redning; Jan Arild Larsen, leder ambulansebåttjenesten RS og Stein Laache, brannsjef Fredrikstad brann- og redningskorps.

KS Bedrift og Redningsselskapet utvider samarbeidet i skjærgården

Brann og redning

Brann- og redningstjenestene og Redningsselskapet skal bli enda bedre på samhandling i skjærgården. I tillegg fortsetter samarbeidet om bedre rammebetingelser.

Det var under et møte på Redningsselskapets nye kurs- og opplæringssenter Noatun i Horten at KS Bedrift Brann og Redning og Redningsselskapet ble enige om å utvide samarbeidet i skjærgården.

KS Bedrift og Redningsselskapet har over tid samarbeidet om flere saker som treffer både brann- og redningstjenesten og Redningsselskapet.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Mannskaper fra Redningsselskapet og Sarpsborgs brannvesen (som er medlem av KS Bedrifts fagnettverk for brann og redning) under slokking av båtbrann. (Foto: Redningsselskapet).

Et godt eksempel på samarbeidet mellom KS Bedrift og Redningsselskapet er Sjøfartsdirektoratets nye krav til sertifikater til mannskaper som skal jobbe om bord i brann- og redningstjenestens og Redningsselskapets fartøyer på mellom 8 til 15 meter.

På dette området har KS Bedrift og Redningsselskapet også samarbeidet tett med Politiet og Skjærgårdstjenesten.

Samhandling i skjærgården

På møtet i Horten hadde KS Bedrift med Per Olav Pettersen, brannsjef Vestfold interkommunale brannvesen og Stein Laache, brannsjef Fredrikstad brann- og redningskorps. Begge er brannsjefer i områder med stor trafikk og mange fritidsboliger i skjærgården.

Brann- og redningstjenesten og Redningsselskapet samhandler ofte ved båt- og hyttebranner samt andre ulykker i skjærgården.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Innsats under båtbrann (Foto: Redningsselskapet).

Det ble enighet om å fordype samarbeidet ytterligere. Første steg på veien blir å etablere en arbeidsgruppe som skal jobbe med samhandling, grenseflater, roller og ansvar i skjærgården mellom brann- og redningstjenesten og Redningsselskapet.

Det var også enighet om å fortsette samarbeidet om å sikre forutsigbare regler og rammebetingelser fra myndighetenes side.