Toril Neset Krediteres Torfinn Skåttet Aust Agder Blad Fotokrom
Torill Neset. (Foto: Torfinn Skåttet/Aust Agder Blad).

KS og Samfunnsbedriftene har styrket laget på samfunnssikkerhet, beredskap og brann

Brann og redning

Kommunedirektør Torill Neset har sagt opp jobben i Gjerstad kommune og skal nå være med å utvikle samfunnssikkerhets-, beredskaps- og brannområdet i KS og Samfunnsbedriftene. Hun starter 2. januar 2023.

Det har over år vært et tett samarbeid mellom KS og Samfunnsbedriftene på samfunnssikkerhets-, beredskaps- og brannområdet.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er stadig mer krevende. Kommunesektoren har et stort ansvar for å sikre innbyggerne i hele krisespekteret – fra de mindre krisene til krig og konflikt. Det er noe av bakgrunnen for at KS ville styrke kompetansen på dette området.

Samarbeide med KS

Samfunnsbedriftene Brann og redning vil dele denne ressursen med KS. Det vil være viktig for å sørge for at Samfunnsbedriftene nå kan være en interesseorganisasjon for hele Brann-Norge.

- Vi har hele tiden vært opptatt av å sette brann- og redningstjenesten inn i en større kontekst av samfunnssikkerhet og beredskap, sier direktør for Samfunnsbedriftene Brann og redning, Øistein Gjølberg Karlsen.

- Brann og redning er til stede i alle kommuner og utgjør den operative og mest gripbare ressursen som den kommunale kriseledelsen har. Vi er derfor svært fornøyde med å ha fått en avtale med KS hvor vi kan dele en viktig ressurs mellom oss.

Lang og bred erfaring

Toril Neset har en lang og allsidig yrkesbakgrunn hvor samfunnssikkerhet og beredskap har vært en rød tråd.

- Jeg skal jobbe med samfunnssikkerhet og beredskap, som er et av mine store interesseområder, sier Neset. Hun legger til at hun tidligere har jobbet med dette, blant annet i Sivilforsvaret, hos fylkesmannen (nå Statsforvalteren) og i kommunen.

I tillegg til dette, planlegger Samfunnsbedriftene Brann og redning og lyse ut en stilling på heltid på brann- og redningsområdet.

Vil styrke innsatsen

- Vi står foran en travel periode med en stortingsmelding for brann som skal leveres neste år. Totalberedskapskommisjonen vil også levere sin innstilling neste år, noe som garantert har konsekvenser for brann, sier Gjølberg Karlsen.

- Samfunnsbedriftene vil også få det interessepolitiske ansvaret for alle landets brann- og redningstjenester fra nyttår. Derfor må vi også styrke laget her i Samfunnsbedriftene.