Røykdykker VIB - nytt forsøk.jpg
På Bedriftenes Møteplass 2019 har vi fokus på arbeidsmiljø og helse innen brann- og redningstjenesten. (Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS).
Bedriftenes Møteplass 2019:

Lederansvar for arbeidsmiljø og helse i brann og redning – meld deg på nå!

Brann og redning

I år har vi lagt oss i selen for deg som har en lederfunksjon i en av medlemsbedriftene våre. Vi er overbevist om at du vil synes Bedriftenes Møteplass 2019 blir matnyttig, inspirerende og hyggelig.

God helse er en svært viktig sak for brann og redning. Og det har vi tatt konsekvensen av på Bedriftenes Møteplass 2019, som går av stabelen på Fornebo den 2.-3. april. På brann- og redningsdelen av programmet vil du blant annet få møte:

  • Rosmari Johnsen, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, skal snakke om hvordan det jobbes med å unngå unødig eksponering for skadelige stoffer i Brann-Norge
  • Raymond Olsen, prosjektleder i Statens arbeidsmiljøinstitutt, skal snakke om hva vi vet om helserisikoen ved eksponering for brannrøyk, kjemikalier og andre stoffer.
  • Tommy Kristoffersen, i Brannmenn mot kreft, skal snakke om hvordan det jobbes med forebygging og bevisstgjøring blant ansatte.

Årets program er relevant for alle med en lederfunksjon i brann- og redningstjenesten, for eksempel HR-sjefer og økonomisjefer. Her kan dere samle hele eller deler av lederteamet.

fellesdelen får du blant annet høre Ferd-eier Johan H. Andresen, Norges eldste stortingsrepresentant Astrid Nøklebye Heiberg og de to sjefsøkonomene Roger Bjørnstad (LO) og Øystein Dørum (NHO).

"En meget profesjonelt gjennomført konferanse", var en av mange positive tilbakemeldinger fra Bedriftenes Møteplass 2018. "Veldig relevante foredrag - alt i alt et veldig godt påfyll av motivasjon og inspirasjon", sa en annen deltager.

 

MELD DEG PÅ BEDRIFTENES MØTEPLASS 2019