Ø, Anne Og RS For Nett Med Lys (2)
Fra lanseringen på Lysaker brygge. (Fra venstre: Kristian Nygård, fungerende beredskapssjef, RS; Tobias Bang-Hansen, direktør sjø, RS; Anne Hjort, brannsjef, ABBR; Øistein Gjølberg Karlsen, direktør Samfunnsbedriftene Brann og redning; foto: Nico Biørn-Lian).
Samarbeid Redningsselskapet / brann- og redningstjenesten

Lokale brannvesen og Redningsselskapet vil samhandle bedre

Brann og redning

-Denne rapporten er et bidrag til å styrke det operative samarbeidet mellom brann og redning og Redningsselskapet under innsatser, sa direktør for Samfunnsbedriftene Øistein Gjølberg Karlsen under lanseringen den 4. juni.

-Vi er stolte av å kunne presentere denne rapporten, fortsatte Gjølberg Karlsen under markeringen i Redningsselskapets lokaler ved Lysaker brygge. -Og nå står vi foran en sommer da det vil være mange i skjærgården og muligheten for ulykker øker, la han til.

Det var Samfunnsbedriftene Brann og redning som sammen med ledelsen for operative sjøtjenester i Redningsselskapet tok initiativet til rapporten.

-Det er viktig for brann og redning og Redningsselskapet å bli bedre kjent lokalt, sa brannsjef Anne Hjort i Asker og Bærum brann og redning IKS. -Jeg har selv vært med på innsatser som viser at vi har mer å lære om maritim innsatsledelse.

Vil spille hverandre gode

-Samhandling har alltid vært viktig for oss, sa Tobias Bang-Hansen, direktør sjø i Redningsselskapet. I fjor hadde Redningsselskapet 60 brannrelaterte oppdrag. Ikke minst kan båtbranner med glassfiber og andre materialer skape store utfordringer.

-Vi ønsker å nyttiggjøre oss kompetansen som finnes i brann- og redningstjenesten, og bidra til å spille hverandre gode, fortsatte Bang-Hansen.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Brannbåt fra Asker og Bærum brann og redning IKS legger til ved en av Redningsselskapets båter.

-Tiltakskortene i rapporten vil forhåpentligvis gjøre oss raskere i stand til å samhandle og gjøre bruk av hverandres ressurser under en innsats, fortsatte Hjort. -Og det er viktig at vi øver på felles innsatsledelse, og jobber likt med sambandet.

-Jeg har ofte inntrykk av at vi som holder til langs Indre Oslofjord kan ha mye å lære av andre deler av landet der det er mer grov sjø, la hun til.

Her er formålene med rapporten:

  • Avklare ansvarsforhold mellom innsatsstyrker fra lokalt brannvesen og Redningsselskapet innen oppgavene, Brann, dykking og akuttforurensing
  • Beskrive minimumskrav til kompetanse og utstyr
  • Anbefale rutiner og prosedyrer for samhandling mellom organisasjonene
  • Avklare prinsipper for kostnadsfordeling, forsikringer mm
  • Tiltakskort for utførelse av tjenesten innen dykking, brann og akuttforurensing

I første omgang er dette en rapport med tiltakskort. Ambisjonen videre er å få med Hovedredningssentralen slik at dette på sikt kan gjøres til en nasjonal veileder.

Blir distribuert landet rundt

Samfunnsbedriftene Brann og redning vil nå distribuere rapporten og tiltakskortene til alle landets brann- og redningstjenester.

-Samtidig oppfordrer vi dem til å ta kontakt med de lokale redningsskøytene for å bli bedre kjent med både mennesker og utstyr, avslutter Gjølberg Karlsen.

Bilde fra lanseringen. Foran: brannbetjenter fra Asker og Bærum Brann og redning IKS.