Per Olav Pettersen Og Øistein Gjølberg Karlsen (2)
Samfunnsbedriftene Brann og redning, her ved styreleder Per Olav Pettersen og direktør Øistein Gjølberg Karlsen, møtte statssekretær Lars Jacob Hiim i Justisdepartementet den 17. august. (Foto: Pia Farstad von Hall).
Møte med politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet:

Nå må brann og redning løftes på agendaen

Brann og redning

Ny dimensjoneringsforskrift, nye utdanningstilbud og en gjennomgang av tjenestens oppgaver. Alt dette må nå på plass. Det var budskapet til Justis- og beredskapsdepartementets politiske ledelse den 17. august.

- Vi hadde en bra og konstruktiv samtale, sa Øistein Gjølberg Karlsen i etterkant av møtet som ble holdt i Justis- og beredskapsdepartementets lokaler. Den politiske ledelsen var representert ved statssekretær Lars Jacob Hiim.

Samfunnsbedriftenes budskap var tredelt:

  • Den reviderte dimensjoneringsforskriften må på plass for å få gjennom nødvendige endringer i struktur, organisering og ledelse av brann- og redningstjenesten.
  • Vi må få en prinsipiell gjennomgang av brann- og redningstjenestens oppgaveportefølje hvor man ser på hvilke oppgaver som skal løses, hvem som skal betale for hva og hvilken kompetanse ansatte skal ha for å løse oppgavene.
  • Arbeidet med ny fagskole, deltidsutdanning og lederutdanning bør forseres. For øyeblikket er det ingen som tør spå åpningsdatoen for ny fagskole.

Stilte med tung brannfaglig kompetanse

Fra Samfunnsbedriftene Brann og redning stilte brannsjefene Leif Linde, Bergen brannvesen; Arne Stadheim, Nedre Romerike brann og redning samt Per Olav Pettersen, Vestfold interkommunale brannvesen.

I tillegg deltok Øivind Brevik, administrerende direktør for Samfunnsbedriftene; Øistein Gjølberg Karlsen, direktør for Samfunnsbedriftene Brann og redning samt Pia Farstad von Hall, fagleder i Samfunnsbedriftene Brann og redning.

På snart fire år har Samfunnsbedriftene Brann og redning møtt seks ulike statsråder/statssekretærer i Justis- og beredskapsdepartementet.

- Det har vært krevende å forholde seg til stadig skiftende ministere og statssekretærer i Justis- og beredskapsdepartementet. Vi håper at dagens ledelse prioriterer brann og redning høyere enn tidligere, avsluttet Gjølberg Karlsen.