Øistein Gjølberg Karlsen.JPG
Øistein Gjølberg Karlsen er direktør for KS Bedrift Brann og Redning.
KS Bedrift Brann og Redning på NRK P2s Nyhetsettermiddag

Nødnett må bli et bedre spleiselag

Brann og redning

Nødnett må bli et mer hensiktsmessig spleiselag mellom staten og nødetatene, så kommunene får mer forutsigbarhet og beredskapen styrkes. Hør direktør Øistein Gjølberg Karlsen på NRKs Nyhetsettermiddag 1. april.

-Utgiftene til Nødnett alene vil nok ikke velte det kommunale beredskapsbudsjettet. Men belastningen knyttet til disse utgiftene er i ferd med å bli en ganske tung bør for kommunesektoren. Det sa Øistein Gjølberg Karlsen, direktør for KS Bedrift Brann og Redning, som gjest på P2s Nyhetsettermiddag.

-Budsjettering og planlegging blir krevende for kommunene, la han til.

Her kan du høre programinnslaget (trykk på «Krangel om nødnettberedskap»).

-Det vi i KS Bedrift og KS etterlyser er å få på plass en helhetlig finansieringsmodell for Nødnett, fortsatte Gjølberg Karlsen.

Kostnadene må fordeles bedre

Han fremholdt at Nødnett må finansieres på en måte som gir en hensiktsmessig fordeling av kostnadene mellom staten og nødetatene som brann og redning (inkludert 110-sentralene), politi og helse.

En slik modell må også få på plass finansiering av manglene i nettet som er knyttet til dårlig dekning flere steder i Midt-Norge og Nord-Norge samt sårbarhet ved uvær.

Det vil gi større forutsigbarhet for kommunene og brukerne. I tillegg vil det styrke beredskapen lokalt, regionalt og nasjonalt, påpekte Gjølberg Karlsen.