brann-obre-1920x1080.jpg
Foto: OBRE
Brannsikkerhet:

Nytt senter for forskning på brannsikkerhet i Trondheim

Brann og redning

Forskningsrådet har tildelt 30 millioner kroner til et nytt forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet, "Fire Research and Innovation Centre", ledet av RISE Fire Research i Trondheim.

Forskningsrådet melder dette på sine hjemmesider. Det har vært et bredt engasjement i det brannfaglige miljøet i Norge i arbeidet med hva slike sentre skal jobbe med og hvor de bør ligge. KS Bedrift beredskap, brann og redning har på vegne av våre medlemmer vært involvert i arbeidet i forkant.

Gjensidigestiftelsen har som en del av Det store brannløftet gitt Forskningsrådet i oppdrag å forvalte 35 millioner kroner for å fremme forskning og innovasjon på feltet. I tillegg kommer gaveforsterkningsmidler fra Kunnskapsdepartementet og midler til to doktorgradsstipendiateter fra Justis- og beredskapsdepartementet. Dette har gjort det mulig å utlyse 47 millioner kroner. Tildelingen til det nye senteret er et viktig ledd i satsingen på forskning og innovasjon for brannsikkerhet (BRANNSIKKERHET). Målet er mer effektiv brannsikkerhet gjennom kunnskapsbaserte tiltak. Det nye senteret skal bidra til å bygge sterke fagmiljøer, styrke forskerutdanningen og innovasjon på feltet.

I løpet av første halvår 2019 vil Forskningsrådet lyse ut ytterligere midler til brannsikkerhetsforskning. Utlysningen vil spesielt rette seg mot miljøer som ser brannsikkerhet i et samfunnsvitenskapelig eller humaniora perspektiv.