Øistein Og Brannsjef For Nett (2)
Fra høyre: brannsjef Bernt Lein, Fosen brann- og redningstjeneste og direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.
Samfunnsbedriftene Brann og redning på medlemsbesøk:

Vi besøkte brann- og redningsmedlemmer i Trøndelag

Brann og redning

Samfunnsbedriftene Brann og redning med Øistein Gjølberg Karlsen og Pia Farstad von Hall har vært på besøk hos flere av våre brann- og redningsmedlemmer i Trøndelag.

Etter halvannet år med pandemi og lite eller ingen reisevirksomhet kan vi endelig reise ut og møte våre medlemmer.

- Det å møte medlemmene på hjemmebane er viktig er viktig for oss i Samfunnsbedriftene for å forstå hvilke utfordringer medlemmene våre står overfor, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.

- I tillegg treffer vi mye hyggelige folk og får en skikkelig «jording» med tanke på å være på ballen på det som betyr mest for tjenesten.

Fra vognhallen i den nye brannstasjonen hos Fosen brann og redningstjeneste – Bjørnis passer på.

På denne rundreisen i Trøndelag rakk vi innom Brannvesenet Midt i Steinkjer, Fosen brann- og redningstjeneste på Brekstad og Trøndelag brann- og redningstjeneste. Ved neste korsvei skal resten av medlemmene i regionen besøkes.

Det er spennende å se spennvidden i geografi, oppdrag, utfordringer og samarbeidsløsninger i en region som Trøndelag og ikke minst hvordan våre medlemmer svarer på disse utfordringene.